Vystoupíme společně

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem dostal: Jak dojde k duchovnímu spojení?

Moje odpověď: Nejprve sestoupí Vyšší duchovní Parcuf do nižšího. Vyšší se připojí k nižšímu a převezme jeho formu a vlastnosti. Pak přichází Světlo a  – díky spojení mezi Vyšším a nižším – když stoupá Vyšší, nižší je pozvednut spolu s ním.

Ukazuje se, že pokles a rozbití dávají možnost následné nápravě. Nejprve Vyšší sestupuje do nižšího, je pokřiven, a tím se srovná s nižším a oba se stávají jedním celkem. Pak když přijde Světlo, což je část Vyššího, která spadla do nižšího, se Vyšší může probudit, protože to je Jeho Světlo, což je Světlo odevzdání. 

Nižší se tímto Světlem nemůže probudit, protože je zcela nedotčen příběhy o lásce a odevzdání. Má jen touhu přijímat potěšení. Avšak díky jejich svazku, když stoupá Vyšší, táhne s sebou nižšího, protože v poklesu byli spolu. Toto je zázrak nápravy.

Z první části Každodenní kabalistické lekce 05/07/2010, Rabašův článek „Odejdi ze své země“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: