Analýza svého vlastního egoismu

Laitman_010Původně se ve světě Nekudim Malchut připojuje k Bině, vytvářejíc tak malý stav (Katnut). Pak se Bina připojí k Malchut a dává jí svou sílu, pomocí které Malchut dosáhne velkého stavu (Gadlut). Tento stav je proveden (Sefirami) Aba ve Ima světa Nekudim. Avšak v Malchut je touha, zvaná „Malchut de Malchut,“ která v sobě není schopná zahrnout vlastnosti Biny a jednoduše zůstává Malchut. Toto je proto důvodem rozbití a v každé částici a touze se nachází část této touhy, zvané „kamenné srdce“ (Dalet de Dalet), které není schopné se smíchat s Binou.

Zvednutí Druhého Omezení (Cimcum Bet) vedlo k odhalení tužeb, které nejsou schopné přijmout Binu (odevzdání). Avšak dopředu je nemožné vědět, že Malchut obsahuje touhy, které vždy zůstanou egoistické, jelikož mohou být odhaleny pouze rozbitím! Proto se svět Acilut objeví po rozbití a již ví, co pro nápravy vybrat: Binu v Malchut, Malchut v Bině, a čistou Binu; a také ví, že nesmí používat čistou Malchut. Stručně řečeno, všechny tyto vědomosti přijdou díky rozbití.

Na naší cestě vzhůru tedy musíme dostat dojem rozbití. To znamená, že se ohýváme dozadu, ale vidíme, že jsme bezmocní. Snažíme se spojit s ostatními, odevzdávat jim a milovat, zatímco přijímáme jejich lásku, ale vidíme, že toho nejsme schopni. Musíme tuto vlastnost odhalit v sobě, a to znamená, že konečně odhalujeme právě tu část Malchut, která v sobě není schopná zahrnout Binu. Tehdy se člověk zlomí a pláče, a tam přebývá bod, odkud přichází náprava.

Vskutku, vše ostatní je napraveno lehko. Hlavní věcí je oddělit Malchut de Malchut od zbytku tužeb, které napraveny být mohou. Naše analýza a oddělení musí být učiněna před vším ostatním. Tak napravujeme části, které napraveny být mohou.

Z druhé části Každodenní kabalistické lekce, 18/4/2010, Bejt Šaar HaKavanot

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: