Proč s námi Stvořitel zachází tak špatně?

poorlyDvě otázky, které jsem dostal o přístupu kabalistů ke světu:

Otázka: Naše kabalistická studijní skupina v Seattlu byla požádána, aby udělala prezentaci pro klub, který se setkává, aby se učil o odlišných duchovních tradicích. Řeč šla velmi dobře a poté, co to skončilo, se jeden student zeptal: „Co kabalisté říkají, že bychom měli dělat s touhami, které v nás povstávají?“  Jak byste zodpověděl takovou otázku?

Má odpověď: Naplňujeme je s pochopením Stvořitele.

Otázka: Pokud kabalisté vždy věděli všechno, pak jsou podle mého názoru zodpovědní za to, aby celému lidstvu a dokonce i jednotlivcům vysvětlili, proč s nimi Stvořitel zdánlivě zachází tak špatně.

Má odpověď: Jsi to ty, ne kabalisté, kdo tímto způsobem vnímá Stvořitelův přístup. Zbytek pochopíš, až se tvé dojmy ze světa začnou měnit.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed