Tři dny přípravy

каббалист Михаэль ЛайтманOtázka, kterou jsem dostal: Před přijetím Tóry prováděli lidé Izraele po tři dny speciální přípravu. Jak se můžeme nejlépe připravit během tří dnů, předcházejících sjezdu k Zoharu?   

Moje odpověď: Tyto tři dny se nazývají „dny omezení“; je to když se úplně odpoutáš od všeho, co jsi měl předtím.

Z kabalistické vědy víme, že clona, která se pozvedá s Rešimot, když Světlo opouští Parcuf, vystupujíce z Tabur do Peh, musí projít třemi stádii. Poté, co dosáhne třetího stádia, ztrácí veškeré spojení s prvním stádiem.

Stejným způsobem se člověk, který je v prvním stádiu, pozvedá do dalšího stupně, kde je vyzařování Odraženého Světla, které sestupuje k předchozímu stupni – prvnímu stádiu. Když se člověk pozvedne o jeden stupeň výše, také tato Světla vyzařuje do dvou předchozích úrovní. 

Poté, co projde těmito třemi stádii neboli třemi dny (omezeními), dosahuje člověk stavu, kde nemá spojení s „přestupky“ minulosti. Proto se musíme odpoutat od všeho, co jsme měli či znali předtím, a připravit se na nápravu našich tužeb. Takto v sobě budeme schopni odhalit Vrchní Sílu.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: