Každý krok závisí na mně

clip_image001Otázka, kterou jsem dostal: Je psáno, že s námi Stvořitel zachází milosrdně. Co to znamená?

Moje odpověď: Pokud by s námi Stvořitel nezacházel milosrdně, pak bychom se nikdy nebyli schopni napravit. Koneckonců nejsme v našem počátečním stavu rozpoznat dobro od zla. Proto přirozeně tíhneme ke zlu, jelikož je základní vlastnost, ze které jsme byli vytvořeni.

Pokud by Vrchní Vláda jednala ze strany zla se stejnou sílou jako ze strany dobra, pak byhom vždy zvolili zlo a byli bychom z Vrchního Světa vyhnáni jako jakýkoliv jiný hříšník. Pokud by toto bylo případem, nikdy bychom nebyli schopni dosáhnout cíle.

Proto je udělána náprava neboli dodatek Shora, kde nejsou mé přirozené, vrozené vlastnosti brány v potaz. Vskutku to byl Stvořitel, kdo vytvořil zlý pud; proto jediný faktor, který je vážen, je to, jak dobře využívám protředky, které mi byly dány – skupinu, učitele a knihy – abych byl navzdory své přirozenosti schopen udělat dokonce jen nejmenší krok vstříc nápravě. Proto je psáno, že s námi Stvořitel zachází milosrdně.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: