Příprava na přijetí Světla

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Svoboda“ : Před poskytnutím metody kabaly, se děti Israele vzdali jakéhokoli soukromého vlastnictví do míry vyjádřené slovy „Království kněží,“ a cílem celého Stvoření –  přilnout ke Stvořiteli podobností s Jeho vlastností: jako On dává a nedostává, tak oni, budou dávat a nedostávat. To je poslední stupeň Dvekut (adheze), vyjádřené slovy, “Svatý národ”….

Jak vyjít z tohoto světa? Vstoupíme do přípravného období. Poté překročíme Machsom (bariéru oddělující nás od duchovna) a vystoupíme na úroveň nazvanou “Hafez Hesed,” kterou je dávání kvůli dávání.  To je úroveň Bina.

Pak stoupáme ke stupni Keter, dostávání kvůli dávání,kde dostaneme Světlo Hochma (Moudrost), zatímco o úroveň níže dostáváme pouze Světlo Hassadim (Milosrdenství).

Na stupni Bina, upustíme od “soukromého vlastnictví,“ což znamená, že jsme dospěli do stavu Hafez Hesed a nepředpokládáme používání našich přání, která dostávají. To je také příprava, stádium nápravy nádob. Přijetí Světla se odehraje na následujícím stupni.  

 

  [46359]
Ze 4. části denní lekce kabaly 24/06/2011, “Svoboda”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: