Učit se z našich problémů

Dr. Michael LaitmanOtázka: Říkáme, že přebytečná spotřeba je spotřeba na úkor ostatních. Nicméně abychom si uvědomili zlo v tom obsažené, musíme koukat na konec filmu?

Odpověď: Ne. Stvořitel nemá nedostatek minerálů, vitamínů, ropy, plynu, vody či čehokoli jiného. Připravuje ti tyto potíže v tomto světě proto, aby sis začal uvědomovat svoji ztrátu. Proděláváš.

Stvořitel ti neukáže, že ve skutečnosti necháváš duchovní svět, aby tě minul, protože pak bys ztratil svobodnou volbu.  Místo toho na tebe navalí rány z tohoto světa, ze kterých si začneš uvědomovat zlo své povahy. Stvořitele coby příčinu neodhalíš, nýbrž svůj vlastní egoismus.

Pak, neschopen jej napravit, začneš litovat, že jej máš. Tak postupně dojdeš k pochopení zla. Takže co bys s tím měl dělat? Jak můžeš vyšplhat z pasti? Pomalu, ale jistě se dostáváš blíže řešení.

Nedostatek zdrojů, přírodní katastrofy, lidé kradoucí jeden druhému, to vše jsou vykonstruované věci na závěr dne. Je to „malá změna“ určená k tomu pomoci nám eventuelně odhalit fakt, že si navzájem krademe duchovní svět.

Ve skutečnosti, proč bych měl s tebou sdílet to, co mám, a sebe uspokojovat pouze nezbytnostmi? Je to jen proto, abych se z toho učil a získal přání usilovat o duchovno. To je cíl, vše je od počátku strukturováno přesně tímto způsobem. Jinak by každý člověk měl svou vlastní planetu.

Ze 4. části denní lekce kabaly 22/06/2011, “Matan Torah (Dávání Tóry)”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: