Vstoupení do nové země

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaké jsou hlavní znaky, které ukazují, že se člověk přiblížil opuštění Egypta?

Odpověď: Velké přání spojit se s ostatními je znakem přiblížení se k úniku z Egypta, protože člověk chápe, že pouze sjednocením s ostatními může být zachráněn. Současně vidí, že je neschopen tak učinit, protože uvnitř sebe nemá jiskřičky odevzdání.

Také cítí existenci vyšší síly: „Není nikoho jiného kromě Něj.“ Tato síla mu dává dva výše zmíněné stavy a on je připřaven vynořit se s touto silou ze svého stavu, aby dosáhl spojení.

Mé spojení s osatními je nazýváno “vyjití z Egypta.” Znamená to, že utíkám od svého nepřátelství k ostatním a od svého vlastního zla směrem ke svobodě a dobrotě. To se nazvývá osvobození od anděla smrti, od oddělení, které vnímám jako smrt. Získám spojení s ostatními, které pro mě představuje život.

Naladím-li se do sítě, kde je každý spojený, nazývá se to „vstoupení do nové země,“ nového přání, které ovládá Stvořitel, síly odevzdání.

[40708]
Z 1. části denní lekce kabaly 14/04/2011, Shamati č. 90

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: