Užitečné definice ze studia TES

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je “Zivug?”

Odpověď:Zivug” je spojení podle ekvivalence formy, podobnosti vlastností. Tento čin není založen na tom, jací jsme každý z nás bývali, ale spíše na tom, nakolik jsme se stali po nápravách sobě podobní. 

Zpočátku jsme byli zcela oddělení a sobě opační. Pak jsme provedli nápravy a do míry těchto náprav se dostaneme k “Zivugu” (spojení, přilnutí).

Otázka: Co je “Parsa“?

Odpověď:Parsa” je přepážka, která silou Bina odděluje přijímající přání od dávajících. Jedinec sám si musí přát, aby se uvnitř něj takové rozdělení uskutečnilo.  A pak přitáhne sílu Bina, dávání, sílu Stvořitele, tak, že jej bude bránit a ochraňovat tím, že v sobě oddělí dávání a přijímání. To je nazýváno “rozlišit den od noci, světlo od tmy.”
[33243]
Ze třetí části denní lekce kabaly 20/01/2010, Talmud Eser Sefirot

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: