Vystoupit z mlhy do světla a laskavosti

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč se říká, že Stvořitel je skrytý? Neprojevují se snad Jeho činy v každé části vesmíru?

Odpověď: Odhalení Stvořitele znamená, že cítím vyšší sílu, její příčinu, celou síť působících sil, způsob jak tato síť funguje a výsledky jejího vlivu. Dosahuji veškerého stvoření v nekonečné dimenzi.

Jedinou otázkou je, do jaké míry toho dosahuji. Mohu být buď bez brýlí, nebo mohu nosit brýle na čtení, nebo brýle na dálku. Vše závisí na úrovni mého vnímání.

Dosažení duchovního světa znamená, že tato realita se pro mě stává transparentní, a skrze ni vidím úplný systém sil, který působí v celém světě. Chápu příčiny sil, které jednají a hýbají každým z nás a také proč reagujeme určitým způsobem.

Mohu sledovat tento proces z různých úhlů pohledu: času, pohybu, místa, životních cyklů duší, od počátku stvoření až do konce. Člověk odhalí vše. Nicméně, na začátku vidí tento obraz velmi mlhavě, pak stále jasněji až se pro něj stane zcela transparentní.

V tomto bodě změníte svůj postoj k tomu, co se děje. Pochopíte, že vaši sousedé nebo kdokoliv jiný, nemůže být obviňován za vaše problémy. Je vám jasné, že celý vesmír se řídí jediným zákonem: obecným zákonem přírody nazývaným Stvořitel.
[32866]

Z úvodní přednášky „Proč je Stvořitel Skrytý“ 14.12.2010

 

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: