Přibližování k hoře Sinaj

Dr. Michael LaitmanJeště jsme nedosáhli pocitu, že celý problém spočívá ve spojení mezi námi. V současné době si každý z nás chce „vzít ovoce ze stromu“ sám.

Musíme dosáhnout stavu, kdy budeme stát na úpatí hory Sinaj, abychom pochopili nenávist, kterou autoři Zoharu popisují. Potom odhalíte tuto horu nenávisti a začnete ji napravovat.

Do té doby je to jen individuální ego každého, bez jeho nebo jejího vztahu k ostatním. To ještě není obrácený otisk Stvořitele. Každý člověk zatím není zaměřen na spojení s ostatními.

Takovým způsobem rostou děti. Až do věku dvou nebo tří let nemá dítě potřebu společnosti jiných dětí. Hraje si s jeho vlastními hračkami. Až poté, co jsou mu dva nebo tři roky, si začne uvědomovat, že si může hrát s někým jiným, že někdo jiný existuje.

V našem vývoji jsme na přesně stejné úrovni. Zatím se nechceme spojit s ostatními, ještě si s nimi nechceme „hrát“. Bez ohledu na to, jak moc o tom mluvíme, výsledkem jsou jen slova, a nikoli změny v naší touze.
[31734]
Z druhé části denní lekce kabaly 4.1.2011, „Předmluva ke Knize Zohar“, článek „Yitro (Jethro)“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: