Interní vzorec integrovaného systému

Dr. Michael Laitman

Otázka: jaký je systém zákonu Arvutu (vzájemné záruky)?

Odpověď: zákon tohoto systému je absolutní vzájemnost. Jak je psáno : „Jako jeden muž s jedním srdcem“. To znamená, že jedna touha v celém systému, vzájemné dávání,  je realizováno v přimknutí se ke Stvořiteli. Zákon je definovaný slovem „jeden“,  jako v „jednotě“.

Mohlo by se říci že jednota „jednoho“ nemůže být zákon. Ale definice „jednoho“ obsahuje mnoho různých vlastností spojených spolu navzájem láskou a dáváním nad nenávistí a odmítáním. To je vnitřní vzorec systému: Kvality protikladné ve své povaze, jsou spojeny nad touto protikladností zákonem ekvivalence formy.

To je způsob jakým je vybudované naše tělo a jakýkoli integrovaný systém. Aby mohl takový systém existovat musí být vybudovaný z rozdílných forem a protikladných částí, přes které tam působí universální zákon: existence z důvodu jednoho sjednoceného záměru.

Z denní lekce Kabaly 15.10.2010 „The Arvut“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: