Žití v záměru

Dr. Michael Laitman

Stvořitel nám zasílá problémy, útrapy a všechny druhy nepříjemných věcí, zatímco máme rozpoznat správný záměr a otcovskou lásku kterou obsahují. Stvořitel je dobrý a činí dobré dobrým a zlým.

Nerozděluje nás na dobré a špatné protože to On nás stvořil takové. Jakkoli, každý z nás vnímá Stvořitelovo zacházení s námi svým vlastním způsobem. Bez ohledu na to co se nám v životě stane, máme si k němu vytvořit postoj odpovídající „Všechno pochází od Něho který je dobrý a činí dobré“ a všechno pochází od „Není nikdo jiný než On“. Člověk se má povznést nad vnímání „hořkého a sladkého“ k hodnocení „pravdivé a klamné“.

Pravda je že všechno, zahrnujíce sladké a hořké, pochází od jediné Síly a je to všechno pro mé vlastní dobro, pro pravdu. Vnímání hořkého a sladkého jsou mi dány abych směřoval skrze pravdu přes hořkost.

Takto se učíme aspirovat k Vyšší Síle, pochopit to, cítit to uvnitř našich vlastních vlastností a cítit jak se to k nám vztahuje, co nám to přináší a co to od nás chce. Odpověď je, že to co po nás chce je víra nad rozumem, loajalita a odevzdání nad jakýmkoli druhem přijímání a nad všemi pocity. Na konci dne požaduje abychom se povznesli nad vnímání „hořkého a sladkého“ do záměru „pravda a lež“.

Pak rozpoznáme tuto Sílu a začneme chápat její cíl: chce abychom se vztahovali ke všemu v realitě pouze na základě našeho záměru, namísto našeho vnímání. Tak odhalíme nový smysl –  Odrážející Světlo, Hassadim, víru nad rozumem. V tomto vnímání začneme rozlišovat Stvořitele, který nám posílá všechny tyto pocity a situace, zatímco my se nad ně máme povznést budováním našeho postoje k Němu nade všemi pocity.

Bude nám jasné, že všechna naše práce je udělána nad egoismem, nad pocity které Stvořitel stvořil v naší egoistické touze. Všechno tohle je nutné jen abychom mohli vyvinout náš záměr odevzdání, „pravdy“  víc a víc. Budeme žít v tomto záměru a cítit potěšení uvnitř něj, když namíříme všechno pryč od nás samotných, skrze dávání bližnímu a Stvořiteli.

Z první části Denní Lekce Kabaly 14.10.2010 „A Jakub seděl v zemi kde jeho Otec pobýval“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: