Opona

Dr. Michael Laitman

Ve skutečnosti neexistují žádné vzestupy nebo sestupy, jste jediní kdo je určuje svým vnímáním. Stvořitel ve Vás odhaluje stále větší touhu si užívat, a vy, podle vaší přípravy, vyhodnocujete co se s Vámi stane jako vzestup nebo sestup, to je, vnímáte buď podle vašich pocitů nebo podle vaší touhy k dosažení cíle.

Stvořitel postupně otevírá oponu, odhaluje vám více a více, a to je vše, co dělá. A na oplátku, musíte určit svůj postoj k tomuto odhalení. Odhalení je nepříjemné pro ego, protože tak se více a více ukazuje, jakoby vás Stvořitel „tahal za ucho“ po schodech duchovního žebříku.

Jistě, zlý sklon tímto trpí protože světlo je odhaleno, a je opačné egu, které přijímá potravu z temnoty. Nicméně, pokud se chcete spojit se světlem, pak to budete chtít tak jako tak. Jinými slovy, vždy budete mít možnost určit svůj postoj k tomuto odhalení: Hodnotit ho buď prostřednictvím vašich pocitů nebo spojení s cílem.

Z 1. části každodenní lekce kabaly 16/9/2010, „Co je podstata utrpení v práci“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: