Mezi temnotou a světlem

Dr. Michael Laitman

Člověk potřebuje sílu Tóry, aby odhalil sebe a realitu ve vztahu ke Stvořiteli. Být v blízkosti Stvořitele znamená být Mu podobný, ke kvalitě odevzdání a lásky. Tato vlastnost se člověku odhaluje přes jeho postoj k bližnímu, to znamená přes někoho, kdo je mu blízký tím že mají v životě stejný cíl. Toto je správné kritérium pro sebe-analýzu a měření Vašeho vztahu ke Stvořiteli.

Cíl (blízkost Stvořitele, zjevení Stvořitele, a jednota s Ním) je dosažen ve dvou fázích:
1. Kvality člověka se projevují jako zlo, protože mu neumožňují dosáhnout cíle.
2. Síla nápravy, světlo, je odhaleno uvnitř jednoty mezi lidmi, kteří aspirují k cíli. Potom zlý sklon, lidská přirozenost, mu pomáhá spojit se se Stvořitelem.

Zpočátku se nedostatky egoismu (Klipot) jeví jako velké překážky. Nicméně, jak postupujeme tak objevíme schopnost transformovat je na dobro. Všechny se stanou našimi body nezávislosti (Klipat Noga), které nám umožňují růst.

Na pravé straně máme Stvořitele, a na levé straně – Klipa. Formujeme sami sebe z obou z nich, a tím vytváříme naši nezávislou formu podobnosti se Stvořitelem. Když se síly světla a síly temnoty navzájem propojí správně, vedou k formě Adama, člověka, v nás. Lidská bytost v nás je míra naší podobnosti se Stvořitelem.

Vše je provedeno světlem. Odhaluje sílu zlého sklonu v nás, stejně jako jeho vlastní síly s cílem rozvíjet egoismus. V důsledku toho odhalíme jejich jediný zdroj – Stvořitele, a rozdíl mezi dobrem a zlem nebo Světlem a tmou zmizí. Všechny síly a kvality tvoří obraz jediné reality, Zdroje.

To představuje všechno z vědy Kabaly: zjevení Stvořitele stvořením, nebo spíše, uvnitř stvoření.

Z 1. části každodenní lekce kabaly 14/9/2010, Rabášovi spisy

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: