Nový rok: Další krok na spirituálním žebříku

Dr. Michael LaitmanK duchovnímu růstu dochází, když přecházíme od přijímání pro sebe k odevzdání druhým. Je to považováno za jednání podle „víry nad rozumem“, což znamená „preferování odevzdání před přijímáním“ a přijímání potěšení z odevzdání.  Musím cítit inspiraci a radost, když se pozvedám nad svůj egoismus, když nehledím na to, co jím mohu získat. Ale abych uvnitř udělal takovou změnu, potřebuji sílu Světla!

 To se nazývá „Jsem pro svého Milovaného a můj Milovaný je pro mě“ – tedy když začínáme konverzaci se Stvořitelem a navzájem si rozumíme. Chápu, proč Stvořitel udělal můj život prázdným a dal mi možnost zabloudit do skupiny, abych mohl rozlišit to, co odevzdání je. Trochu mě osvítí, jakoby mi říkal: „Vyber si to!“ – aby mi pomohl udělat první krok. Ale realizace toho kroku je na mně.

Malchut Vyššího (vlastnost odevzdání) je mému egoismu představena jako Keter (Roš, hlava) – temná a prázdná. Ale pokud se rozhodnu, že je mým Keter (mou snahou, úsilím, cílem), abych k ní přilnul svou vůlí odevzdávat, pak se mi Malchut Vyššího nezdá tak prázdná a já se k ní přichycuji jako k Vyššímu duchovnímu stupni.

To je počátek cesty. Tento začátek je považován za Nový rok (Roš HaŠana, hlava počátku), který přichází po měsíci Elul (akronym pro „Jsem pro svého Milovaného a můj Milovaný je pro mě“).

Z druhé části každodenní kabalistické lekce, 06/09/2010, Šamati 42

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: