One Man Show

Dr. Michael LaitmanOtázka: Musí každý člověk zažít všechny stavy uvedené v Zoharu?

Odpověď: Je psáno: „Každý člověk musí napsat Tóru.“ To znamená, že člověk musí postupně odhalit všechny své vlastnosti nebo touhy v jejich původní egoistické podobě a do rozsahu jejich odhalení je napravit tím, že změní záměr z „pro sebe“ na „v zájmu ostatních nebo Stvořitele.“ Tím člověk staví novou nádobu, která má clonu a Or Chochma, které ji naplňuje.

Odhalení rozbitého Kli znamená, že se člověk odívá do určitého typu hříšníka, jak je to popsáno v Tóře. S následnou nápravou tohoto stavu se odívá do spravedlivého muže z Tóry. Osoba musí čas od času převzít tyto obrazy a formy, střídání mezi oděním do hříšníka a spravedlivého muže, kteří jsou mu oba prezentováni Tórou.

Je to jako otisk modelů, které již ve vás existují. Je to, jako byste šli ve tmě s projektorem a střídavě vrhali světlo na hříšníka, který je ve vás oblečen, a sna pravedlivého muže na druhém konci. Tímto způsobem jdete pokaždé od obrazu k obrazu. Musíte projít všemi z nich! Důvodem je, že se celá Tóra skládá ze stavů, které prožijete  a to počínaje Adamem: prvním odhalením zla ve vás a prvním kontaktem se Stvořitelem.

Člověk začíná cítit že jeho egoismus je v rozporu se Stvořitelem. Celá Tóra hovoří pouze o těchto po sobě jdoucích oděvech do různých rolí, které hrajete stejně jako v divadle a podle scénáře, který vám byl dán. Oblékáte se do různých postav, ale jste jediný, kdo hraje toto množství rolí.

Z druhé části každodenní lekce kabaly 5/9/2010, Zohar

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: