Zvířecí svět versus lidský svět

Dr. Michael LaitmanRabi Akiva řekl: „Miluj svého bližního jako sebe sama je velikým pravidlem Tóry!“ Proč je láska k bližnímu velikým pravidlem? Základem, který nás kategoricky rozděluje do dvou polovin: Zvířecí a lidské? Pokud miluji sebe, pak jsem zvíře, a pokud miluji bližního, pak jsem člověk. Jako zvíře cítím pouze tento materiální život, ale když začnu milovat druhé, cítím Stvořitele a duchovní svět. 

Duchovno je cítěno uvnitř síly lásky, která se nazývá mou duchovní nádobou neboli Kli. Právě teď je mou nádobou egoistická láska, touha milovat sebe. Svět, který cítím dnes, je cítěn uvnitř této touhy. V této egoistické realitě odhaluji pouze to, co je dobré či špatné pro mě.

Odhaluji svět a celou rozmanitost jeho odstínů pouze ve vztahu k sobě. Všechny barvy a zvuky světa závisí na tom, co je pro mě užitečné, a co je škodlivé. Jedné věci se bojím a po něčem jiném toužím. Odmítám jednu věc a přitahuji něco jiného. Každý vliv je odhalen uvnitř mých smyslů, které pracují s ohledem na mou lásku k sobě. Proto nevidím nic, co by nepatřilo k mé sebe-lásce; jednoduše nevnímám existenci takové věci.

Faktem je, že čelím nekonečnu, ale necítím to. Co se týče mě, připadá mi to, jako by to vůbec neexistovalo, protože mi to nedává ani dobrý ani špatný pocit. Egoistická láska ovlivňuje rozsah univerza, které cítím. Z celého Světa Nekonečnosti tedy cítím jen maličkou sféru, můj svět.

Když ze sebe začnu vycházet, pak ve své předchozí touze cítím to, co je dobré pro ostatní. Jinými slovy začínám milovat svého bližního. To se nazývá Vrchní, duchovní svět. Když to odhalím, odhalím zcela odlišný vesmír.

Pokud se přeladím z egoistických myšlenek o sobě, dokonce i jen v čistě materiálním významu, a začnu přemýšlet o svém příteli, pak ucítím zcela odlišný svět se zcela odlišnými problémy a řešeními. Když odhalím, co je dobré pro někoho jiného, pak se to, co se týče mě, bude nazývat Vrchní, duchovní svět. Ten člověk uvidí svůj materiální, egoistický svět, ale když se já toužím obléknout do jeho reality a odhalit svět uvnitř něj, obrátí se to v můj duchovní svět.

Toto cvičení mi umožňuje vyjít ze sebe a ucítit Stvořitele. Ucítím Jej uvnitř tebe, jelikož je psáno: „Stvořitel přebývá uvnitř Svého národa.“

Z třetí části Každodenní kabalistické lekce, 26/04/2010, “Matan Torah

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: