Zohar nikdy nemůžete studovat příliš

Otázka, kterou jsem dostal: Můžeme v jednom dni číst Zohar přes příliš?

Moje Odpověď: Právě teď čteme a pročítáme Zohar znovu a znovu. Nemá smysl mluvit o vnitřních definicích, protože je ještě necítíme. Po mnoha hodinách studia (řekněme 100 hodinách) začneme cítit a vnímat, o čem Zohar mluví. Zpočátku to bude mlhavé a nejasné jako dívání se skrze mlhu. Ucítíme něco, co nás přitahuje do neznámého místa. To se nazývá „podivuhodný prostředek“ (Segula), který nás ovlivňuje.

Po mnoha hodinách studia přijímáme z různých slov dojmy a každé slovo ve mně začíná probouzet unikátní pocit. Napříkal chlad, teplo, nahoru, dolu, odevzdání, přijímání, GAR, VAK, Ezau, Jákob, Leah, Rachel, vesnice, zvířata a tak dále, jsou všechno slova, skrze něž akumulujeme specifické dojmy. Poté, co to uděláme, o nich budeme schopni mluvit s druhými. 

Pak se budeme schopni účastnit sdílené diskuze. To není přímo nezbytné, ale nicméně nám to dá společný jazyk s našimi přátel, jelikož ti též ucítí a uvědomí si novou realitu.

Tehoto zvláštního pocitu není lehké dosáhnout. Je to opravdové odhalení a objevuje se po mnoha hodinách studia.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: