Odhalte bod v srdci!

Otázka: Naše lekce z knihy Zohar sleduje stovky tisíc lidí po celém
světě.

Je kniha Zohar opravdu schopna, na rozdíl od jiných knih, probudit v
člověku správné přání, bez ohledu na to, má-li člověk bod v srdci nebo ne?

Odpověď: Každý člověk má bod v srdci. Může být více uzavřen nebo odhalen.

Ale pokud je úplně uzavřený, není dáno, že se v následujícím okamžiku neodhalí.

A naopak, když je v někom odhalen, není jisté, že se za chvíli neschová a kdo ví, jestli se objeví znovu.

Viděli jsme to na příkladu mnohých lidí, kteří k nám přicházeli s hořícím
bodem v srdci, ale za několik týdnů nebo měsíců všechna jejich snaha najednou zmizela, jelikož se tento člověk nedával dostatečně úsilí pro svůj vývoj.

Dali mu možnost, kterou nerealizoval, a proto bod v srdcí, přání k duchovnu zmizí.

Proto přechod od skrytého bodu v srdci k jeho rozvíjení a zpět, záleží na úsilí člověka.

Dokonce ti lidé, kteří necítí v sobě touhu k duchovnu, ale začínají
poslouchat naše lekce, ctí nebo mají zvláštní vztah k té veliké
knize, tímto urychluji svůj vývoj.

Jejich bod v srdci – zárodek duše, se rychle odhalí a dál ho budou moci vědomě rozvíjet.

Z lekce knihy Zohar, 14.12.2009

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed