Category Archives: Láska

Svátky – sjednocení duší

Otázka: Nyní nastalo období židovských svátků – jaký je jejich kabalistický význam?

Odpověď: Podle programu stvoření je veškerý život procesem nápravy egoismu. Byl stvořen pouze proto, abychom ho používali pro odevzdávání v lásce k lidem a od nich ke Stvořiteli. Život nemá jiný cíl, smysl a naplnění. (Pokračování textu…)

Přeji vám dobrý zápis do Knihy života

Na Nový rok si navzájem přejeme dobrý zápis do Knihy života. Podle tradice jsou všechny lidské činy zaznamenány na nebesích. A my chceme být zapsáni v dobré knize spravedlivých, ne v knize hříšníků. Proto si to navzájem přejeme a vzájemně si blahopřejeme k Novému roku. (Pokračování textu…)

Roš ha-Šana – Adamovy narozeniny

Všechny národy světa slaví Nový rok jako obyčejný pozemský svátek a jen pro Židy má zvláštní význam: Židé slaví stvoření Adama. Je to velmi významné datum.

Pět dní před Novým rokem (Roš ha-Šana) došlo ke stvoření světa a na Nový rok, v pátek v pět hodin, byl stvořen Adam. (Pokračování textu…)

Láska a milosrdenství

Přijímat kvůli odevzdávání je láska. Odevzdávat kvůli odevzdávání je milosrdenství. Rozdíl mezi jedním a druhým je ten, že láska je, když jsi připraven všechno odevzdat, a milosrdenství je, když druhému prokážeš jako by laskavost. (Pokračování textu…)

Kdy přijde Mesiáš?

Poznámka: Galina Azaria píše: „Michaeli Leitmane, jsem velmi vděčná za Vaše poučné a vzdělávací programy. Zajímá mě jedna otázka – kromě Vás na ni nikdo jiný neodpoví. Kdo je Mesiáš? Přijde Mesiáš brzy? Pokud přijde, nastanou na naší planetě změny? Proč na něj tolik lidí čeká? Kdo to je?“ (Pokračování textu…)

Od lásky k nenávisti je jeden krok

Otázka: Podle židovské tradice se 15. Av slaví jako den lásky. Kdysi, v dávných dobách si mladé dívky v tento den oblékaly bílé šaty a chodily tančit do vinic. A mládenci se dívali na dívky a vybírali si nevěsty.

Dnes již v Izraeli nikdo tančit do vinic nechodí, lidé však chodí do obchodů nakupovat květiny a dárky pro své blízké. Tento svátek zaujímá velmi důležité místo zejména mezi mladými lidmi. Proč slavíme tento den? (Pokračování textu…)

Jak najít spřízněnou duši?

Otázka: Jak najít spřízněnou duši?

Odpověď: Myslím, že vše záleží na člověku samotném, a ne na tom, koho najde.

Pokud se ti někdo líbí jako člověk a vidíš, že je seriózní, sympatický, tak už to potom záleží jen na tobě. Pokus se k němu chovat co nejlaskavěji a sleduj, zda ti rozumí, zda se začínáte navzájem vnímat, podporovat. Nejdůležitější je vzájemná podpora, touha po spojení. (Pokračování textu…)

9. Av – pláč nad kamenným srdcem

V den 9. Avu není třeba sedět a bezmocně plakat, ale uvědomit si, že všechny židovské svátky symbolizují to, co bychom měli udělat, abychom se vrátili do Nejvyššího stavu, který je součástí plánu stvoření, to znamená postup ke konci nápravy. (Pokračování textu…)

Neprosíme o to, co potřebujeme

Otázka: Existuje takový vtip nebo přirovnání, ani nevím, jak to říct. Tesař přijde do nebe. Potká tam Boha a povídají si. Bůh říká: „Jak já ti závidím!“ Tesař se ptá: „Proč?“ Protože za tebou neběhají tvoje stoličky a ustavičně tě neprosí: „Dej mi peníze, dej mi zdraví, dej mi štěstí.“

Otázka je taková: Čím Stvořitele rozčiluje člověk, který žádá: „Dej, dej, dej, dej“? (Pokračování textu…)

Tajemství vysokého věku

V Austrálii se jedna stoletá žena podělila o své tajemství dlouhého života, které podle ní spočívá v klidném přístupu k jakýmkoli bouřlivým životním událostem. Doporučuje nedržet se zášti a žít tady a teď. Její krédo zní: „Netrapte se věcmi, které se možná ani nikdy nestanou.“

(Pokračování textu…)