Category Archives: Láska

Prečo sa rozpadá čoraz viac rodín?

Čoraz viac rodín sa rozpadá. Ľudia nie sú ochotní znášať obmedzenia, ktoré si rodina vyžaduje.

Aby sme mohli žiť v rámci obmedzení vyplývajúcich z rodinného života, musíme splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je prijať skutočnosť, že inštitúcia rodiny bola pre nás ustanovená prírodou. To znamená, že ak by sme pochopili, že životom v rodine môžeme dosiahnuť dokonalý a večný stav bytia, ku ktorému nás všetkých vedie príroda, potom by sme získali silu prechádzať všetkými situáciami, ktoré v rodine vznikajú. (Pokračování textu…)

Dnešní doba vyžaduje více soucitu mezi lidmi

Prostřednictvím empatie prožíváme bolest druhých a díky soucitu bolest druhých cítíme. Toužíme ji však zmírnit, protože soucit přichází s láskou, a to je klíčový rozdíl mezi empatií a soucitem.

(Pokračování textu…)

Milujte jeden druhého!

Otázka: Co přejete našim divákům a všem lidem v roce 2023?

Odpověď: Přeji nám všem absolutní vzájemnou lásku. Nic jiného není třeba! Lásku. Prostě milujte jeden druhého. Jen tak. Za to, že jsme všichni lidé.

Otázka: Je možné žít „jen tak“, jak jste právě řekl? (Pokračování textu…)

Jak se stát šťastným

Poznámka: Lidstvo je jeden obrovský organismus. Člověk se sám nemůže cítit úspěšný nebo šťastný, pocítí to pouze ve vztahu s ostatními lidmi. Ve skutečnosti však vidíme, že je většina lidí neúspěšná, nešťastná. (Pokračování textu…)

Na penězích záleží

Říká se, že peníze nejsou v životě všechno. To je sice pravda, ale lze si za ně koupit téměř všechno. Naše touhy se obecně dělí do šesti kategorií: jídlo, sex, rodina, peníze, moc, vědění. Pomocí peněz, čtvrté kategorie, můžeme získat všech pět ostatních.

Jinými slovy, peníze znamenají hodně; je to ekvivalent, který lze vyměnit za cokoli, co chceme nebo potřebujeme. Proto v hebrejštině slovo kesef (peníze) obsahuje dva významy: kisuf (chtít/vydělávat) a kisui (krytí). Jinými slovy, peníze mohou pokrýt (uspokojit) všechna naše přání. (Pokračování textu…)

Loučíme se s rokem 2022 a vítáme rok 2023

Rok 2022 byl poznamenán těžkými událostmi: válkou, změnou klimatu, protesty po celém světě a mnoha dalšími.

Pro lidstvo byl tento rok velmi složitý a tak do roku 2023 vstupujeme s pocitem naprosté nejistoty ohledně budoucnosti. Jedna věc je jasná, že nás čeká velmi těžké období, doprovázené vysokou inflací a nepokoji v různých zemích. (Pokračování textu…)

Jak získat od života to, co chceš

Otázka: Záleží na každém, jaký bude příští rok?

Odpověď: Ano! Záleží na každém. A to tím nejvíce přímočarým způsobem.

To znamená, že já vytvářím svůj život, sebe samého, svůj svět. Jen se to musím naučit. Věda kabala je vědou o přijímání – učí, jak získat od života to, co si přeješ. (Pokračování textu…)

Tajemství dlouhého a šťastného manželství

Otázka: Staršího páru se zeptali: v čem tkví tajemství jejich dlouhého manželství? Manželka odpověděla: „V tom, že oba milujeme mě. Já nevycházím z lásky k sobě a on miluje mě.“ Jak se vám líbí tento patent?

Odpověď: Je to takové nevyvážené, jako chůze o holi. Tohle nechceme. Není v tom oboustranná láska. (Pokračování textu…)

Žít podle rozumu nebo podle lásky

Otázka: Začíná svátek Chanuka, který nám připomíná vítězství Makabejců ve válce s Řeky. Jaký je hlubší smysl jejich souboje?

Odpověď: „Řekové“ to je má touha přijímat potěšení, můj egoismus, který mi říká: „Poslouchej, musíš se spolehnout na logiku a vlastní intuici. Musíš žít podle svého rozumu, který máš. Život si můžeš rozumově zdůvodnit tak, že zhodnotíš a zvážíš každou příležitost. Buď jako všichni ostatní.“ (Pokračování textu…)

Nemusíme měnit svět, ale pochopit jeho zákonitosti

Díky všem událostem, které se ve světě odehrávají, nás Stvořitel postupně přivádí na úrovni osobní i společenské k uvědomění, že se vyvíjíme nesprávným způsobem, od jednoho utrpení ke druhému. Záměrem je, abychom pochopili zákonitosti systému, ve kterém se nacházíme. (Pokračování textu…)