Bezpečně jako v matčině náruči

Dr. Michael LaitmanŘešení je ve vzájemné inkluzi.  Spojujeme se nejen meni námi, s těmi, jež jsou na kongresu přítomni fyzicky, ale také se všemi přáteli na světě, kteří jsou připojeni virtuálně. Přání ženy je v nás ve všech, a navíc k němu, všichni kabalisté za ty věky, kteří operovali na naší úrovni, se účastní v našich činech a pokračují i nadále.

V duchovnu se přeci nic neztrácí; všechny síly pokračují v činnosti uvnitř celkového věčného systému. Ucítíte, jak za námi stojí, zcela reálně nás podporují a v porovnání s tím je náš svět pouze příležitostí seznámit se s touto realitou.

Vše pramení ze vzájemného sloučení. Když si člověk přeje být začleněn s ostatními a nasát jejich přání, vnitřně bude cítit, že existuje ohromná síť spojení. Musí cítit všechny úrovně, všechny síly, všechny duše, které v této síti operovali a operují.

Odtud bereme všechny naše síly; jsme jako děti, které musí jen trochu zabrečet, a z tohoto breku, jako pro dítě, začne celá síť pracovat. „Dospělí“ už vědí, jak se o nás postarat, a které síly nám předat, jak nás posilnit, a jak o nás pečovat. Není pochyb o tom, že udělají svoji práci.

Tomu se říká vznést MAN, modlitbu, kterou mohu vznést podle své úrovně. Žádám vyššího, aby tuto práci udělal, ale musím Mu ukázat, že jsem k Němu loajální, což znamená, že budu v Jeho rukou jako dítě, které je v náručí matky a o nic se nestará. Ví, že je na tom nejbezpečnějším možném místě. Není nic bezpečnější, než být v matčině náruči.

I my musíme stejným způsobem počítat se silou kabalistů, že udělají celou práci. My jednoduše nemáme sílu to udělat. Je to pouze naší oddaností a spojením, kterým prokazujeme, že se zcela podáváme vyšší síle, aby se o nás postarala.

[98248]
Z kongresu v Aravě 17/1/2013, Lekce č. 1

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: