Gematria je jazyk emocí

Dr. Michael LaitmanZohar, “Naso,” Bod 180: Požehnání knězů. Nechť ti Pán požehná, nechť Pán osvítí, nechť Pán nese…. požehnává to Ha-Va-Ya-H, a oni jsou také tři jména Ha-Va-Ya-H v požehnání knězů, která jsou paralelou tří linií, tři písmena v Ha-Va-Ya-H v náplni S”G (63) Yod, Hay Vav, Hay. Tato tři písmena Yod ze S”G, jsou původní těchto tří Ha-Va-Ya-H.

Kabalisté mají problém. Každá věda v našem světě jako fyzika, chemie, biologie, zoologie a botanika má svůj vlastní jazyk, ale pro emoce jazyk není, protože v našem světě je nedokážeme poměřovat, změřit, zvážit, nebo je rozdělit na různé druhy, atd.

Když začneme zkoumat přání přijímat a v něm různé druhy pocitů, podle velikosti přání a jeho druhu, ve třech liniích, na všech úrovních jeho síly, potřebujeme jazyk, abychom popsali, jak na to.

Vezměme například psaní hudebních not; není to jazyk. Pouze píši nějaké symboly, které musí někdo další zahrát a cítit, a pak může porozumět pocitům, které jsem chtěl sdělit, ačkoli pro něj to může být něco zcela jiného. To je veký problém.

Ze stejného důvodu obojí, psychologie i psychiatrie, nejsou považovány za exaktní vědy, neboť jsou založeny na nemnoho zkušenostech, které můžeme nasbírat během našeho života a ne více než to. Je to tím, že našimi smysly nelze pocity měřit, dát je do tabulek, grafů, aby to bylo železné pravidlo.

Proto kabalisté vynalezli záznamenávání duchovního dosažení za použití Gematrie (numerických hodnot písmen a slov) a to se skutečně stalo velmi lakonickým jazykem, který spojoval mnoho přesných detailů, které mohou být předávány od jednoho člověka druhému. V porovnání s hudební kompozicí, kde si každý může představovat, co měl skladatel na mysli, tady se nemůžete mýlit. Aby se Gematria rozvíjela, musíte dosáhnout a dojít stejného místa, stejného fenoménu, být včlenění do té samé duše, která to napsala, a pak ucítíte přesně ten samý stav, neboť jste spojen s duší přilnutím, a tak si můžete být jist, že jste skutečně obdržel její poselství.

[97727]
Ze 2. části denní lekce kabaly 8/1/2013, Zohar

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: