Daily Archives: 15. 10. 2010

Proč pracovat pro stvořitele

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co znamená konat výhradně pro Stvořitele?  Dost mě to znepokojuje a vypadá to, jako bych byl nucen dělat někomu otroka.

Odpověď: Tenhle “někdo” je absolutní přírodní zákon, sjednocující síla, která zahrnuje celé stvoření a tebe v něm. Kromě tohoto zákona neexistuje nic! A když “dáváš,” neděláš to “pro někoho,” ale abys ustanovil tento zákon nad celým stvořením tak, že je odhalen všem.

Stvořitel nic nepotřebuje, nic nedostává;  je touha dávat, která nemůže přijímat. On jako takový není vnímán uvnitř tebe; spíše to, co z Něj vnímáš, jsou tvé vlastní dojmy. Zákon dávání je podobný zdi: Nic necítí, můžeš jej považovat za neživý. Tento přírodní zákon je zákon čistého dávání, kdy uvnitř prožíváš své vlastní reakce na něj.

Neděláš mu laskavosti! Nevyžaduje, abys k němu přilnul a miloval ho;  nevnímá naši práci tak, jako my. Nemůžeme dokonce ani hovořit o jeho podstatě, nebo’t je nepoznatelný. Vše o čem diskutujeme, o něm, jsou naše osobní dojmy, naše vnímání Jeho v našich zlomených či napravených touhách. Proto nemohu říci, že pro Něj pracuji. Výrazy “přilnout ke Stvořiteli” či “milovat svého Stvořitele” mluví o mě a mé nápravě poté, co dosáhnu lásky.

Proto nám byla dána skupina, musíme pracovat ve vztahu k ní, namísto práce s nějakým abstraktním principem či silou, která nemůže být vnímána, či s faktorem, ke kterému se každý může obrátit, jak se mu zlíbí. Vezměte například vědu Kabalu. Je to plán jak bys měl zacházet s lidskou společností. Vytvoř si k ní svůj vlastní postoj podle tohoto programu a tím dosáhneš své úplné nápravy.

Láska ke stvořeným bytostem, kterou prožiješ s pomocí světla nápravy, bude zároveň tvým postojem ke Stvořiteli.  Namísto interakce se Světlem, které nemůže být vnímáno, se duše rozbila na části a její části nyní interahují mezi sebou, namísto Světlem. Tak mají možnost se mezi sebou spojit, jednat a společně odzkoušet ty věci, které nemohou provést párováním s abstraktní silou.

[22836]
Ze 4. části denní lekce kabaly 7.10.2010, “Láska ke Stvořiteli a láska ke stvořením”

Žití v záměru

Dr. Michael Laitman

Stvořitel nám zasílá problémy, útrapy a všechny druhy nepříjemných věcí, zatímco máme rozpoznat správný záměr a otcovskou lásku kterou obsahují. Stvořitel je dobrý a činí dobré dobrým a zlým.

Nerozděluje nás na dobré a špatné protože to On nás stvořil takové. Jakkoli, každý z nás vnímá Stvořitelovo zacházení s námi svým vlastním způsobem. Bez ohledu na to co se nám v životě stane, máme si k němu vytvořit postoj odpovídající „Všechno pochází od Něho který je dobrý a činí dobré“ a všechno pochází od „Není nikdo jiný než On“. Člověk se má povznést nad vnímání „hořkého a sladkého“ k hodnocení „pravdivé a klamné“.

Pravda je že všechno, zahrnujíce sladké a hořké, pochází od jediné Síly a je to všechno pro mé vlastní dobro, pro pravdu. Vnímání hořkého a sladkého jsou mi dány abych směřoval skrze pravdu přes hořkost.

Takto se učíme aspirovat k Vyšší Síle, pochopit to, cítit to uvnitř našich vlastních vlastností a cítit jak se to k nám vztahuje, co nám to přináší a co to od nás chce. Odpověď je, že to co po nás chce je víra nad rozumem, loajalita a odevzdání nad jakýmkoli druhem přijímání a nad všemi pocity. Na konci dne požaduje abychom se povznesli nad vnímání „hořkého a sladkého“ do záměru „pravda a lež“.

Pak rozpoznáme tuto Sílu a začneme chápat její cíl: chce abychom se vztahovali ke všemu v realitě pouze na základě našeho záměru, namísto našeho vnímání. Tak odhalíme nový smysl –  Odrážející Světlo, Hassadim, víru nad rozumem. V tomto vnímání začneme rozlišovat Stvořitele, který nám posílá všechny tyto pocity a situace, zatímco my se nad ně máme povznést budováním našeho postoje k Němu nade všemi pocity.

Bude nám jasné, že všechna naše práce je udělána nad egoismem, nad pocity které Stvořitel stvořil v naší egoistické touze. Všechno tohle je nutné jen abychom mohli vyvinout náš záměr odevzdání, „pravdy“  víc a víc. Budeme žít v tomto záměru a cítit potěšení uvnitř něj, když namíříme všechno pryč od nás samotných, skrze dávání bližnímu a Stvořiteli.

Z první části Denní Lekce Kabaly 14.10.2010 „A Jakub seděl v zemi kde jeho Otec pobýval“