Věda o Stvořiteli

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je základem pro vaše tvrzení, že psychologie je blízká kabale?

Odpověď: Nezáleží na otázce samotné, ale na tom, jak jí rozumíme. Naše chápání se mění s časem. Dnes například žijeme v době velkých změn, zejména změn v našem vnímání světa a společně s tím i nášeho postoje ke světu.

Kabala byla po staletí považována za mystiku a kabalisté byly považováni za mystiky; bylo jim přičítáno čarodějnictví a věštění. (Viz např. Wikipedia o Ravu Kaduri a dalších). Nicméně, doba mění naše vnímání a kabala je postupně vnímána jako věda o světě, vyšší psychologii člověka.

Psychologie se také musela bránit mnoho let proti obviněním z mysticismu. Musela prokázat svůj materialismus a byla vystavena strachu a obviněním ze spojení s náboženstvím, reinkarnacemi atd.

V poslední době je však svět v takovém zmatku, že je možné změnit vnímání a obnovit perspektivu: Kabala už nadále není jen mysticismus a psychologie zas umožňuje mluvit o věcech, které jsou mimo tento svět. Pojem „materialismus“ prolomil své pevné hranice. Psychologie se stala materialistickou vědou, i přesto, že její jméno „psyché“ znamená „duše“ v řečtině.

Ve skutečnosti, ve zprávách, výzkumech a diskuzích moderní fyziky, vidím víc a víc mysticismu! V budoucnu se všechny vědy spojí a stanou se jednou. Moudrost kabaly je věda o veškerém stvoření, nebo spíše věda o Stvořiteli. Konec konců, nemůže být tolik oborů o jednom světě!
[70772]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed