Nikdy neuspějeme přijímáním

Dr. Michael Laitman

Nemůžeme se hodnotit navzájem žádným způsobem, protože neexistují žádná skutečná kritéria pro srovnávání. Představte si, že vyrábíte padesát výrobků za den a já produkují pouze třicet. Ve výsledku je váš plat vyšší než můj a já se cítím bezmocný, zlobím se, protože nás dva měřím stejným standardem. V současné době oba zároveň hodnotíme věci tímto způsobem.

Musíme pochopit, že každý člověk má svůj vrchol duše a nemáme právo soudit ostatní. Musíme si jen vzájemně pomáhat tak, aby se každý naplnil tím nejlepším možným způsobem. Kromě toho, neexistuje jiná cesta, přístup nebo standard, který určuje správné vzájemné spojení. Mohu jen hodnotit sebe a ostatní v odevzdání. Nikdy si nebudeme rovni a spravedliví v přijímání. I když oba cítíme, že se nám daří „dobře spolupracovat,“ ostatní se na nás začnou dívat podezíravě.

Svět nedojde k dobru v souladu se zákony egoismu. Můžete zapomenout na dosažení nějaké férové kalkulace v přijímání, která bude vnímána jako spravedlivá víc než jen na chvíli. I ty nejlepší výpočty jednoho nikdy nepotěší ostatní.

Proto se nesmíme navzájem srovnávat v závislosti na výkonu, úspěchu, mozku, pocitech, rodičích nebo vzdělání. Pojďme to prostě ignorovat. Svět by měl pochopit, že pokud požadujeme od lidí, aby si navzájem něco dávali, nebo si něco brali, nikdy nevytvoříme nic stabilního a trvalého. Každá teorie bude vyvrácena.

Musíme tedy přejít na trať odevzdání.
[56709]
Z 5. částí každodenní lekce kabaly 6.10.201 „Mír ve světě“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: