Učitel je duchovní systém

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co znamená anulování před učitelem?

Odpověď: To je anulování vůči tomu, co učitel vysvětluje, zprávě kterou vyjadřuje. Můžete to odhalit v knize, ale on Vám to předává živějším způsobem. Teoreticky je možné studovat bez učitele, ale je to velmi obtížné. Tak jako tak musíte odhalit duši, která vás předchází v hierarchii, ale pokud není vedle vás v nějakém materiálním provedení, je to mnohem obtížnější.

Učitel je celý systém, spíše než „člověk“. Jedná se o systém, který na vás vysílá metodu, učení, světlo, vytváří ve vás obtíže a problémy a pracuje na vás a vašich přátelích. Jedná se o práci průvodce, který se stará o skupinu a probouzí v nich touhy a duchovní potřeby, který je mate a tak je stimuluje, aby přišli dříve k řešení. Ale neměl by jim vzít svobodu volby a proměnit je v slepé obdivovatele nebo chasidy (zbožné), což je nejdůležitější.

Učitel by se měl před vámi odhalit a představit se tak, že ho nebudete poslouchat úplně a nezmizíte před ním. Měl by nechat prostor pro vaše vlastní úsilí, udržujíc neustálé pochybnosti o něm, v pocitu odmítnutí, pohrdání a tmy. V opačném případě by to bylo jen uctívání a nebudete mít žádost ke Stvořiteli.

Učitel vám otevře vědomosti, ale neodhalí sebe. Ukáže vám pravý opak, aby vám dal možnost požádat Stvořitele.
Z 1. části denní lekce kabaly 2.10.2011, spisy o Baal HaSulam

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: