Svět očekává nedostatek pracovních míst

Dr. Michael LaitmanZe zpráv (z english.pravda.ru): “Odborníci Světové organizace práce a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj předpovídají, že příští rok počet rozvinutých a rozvojových zemí bude čelit masové nezaměstnanostni a katastrofálnímu nedostatku pracovních míst. V alarmující zprávě odborníci nálehají na země, aby přijaly radikální opatření v boji s nezaměstnaností.

“Od počátku globální finanční krize v r. 2008, rozvinuté i rozvojové země pozbyli 20 miliónů pracovních míst. Koncem příštího roku by mohly přijít o dalších 20 milionů pracovních míst. Podle některých odborníků počet nezaměstnaných vzroste celosvětově na 200 milliónů.

“Situace v Evropě je zvlášť obtížná. Zatímco Německo se relativně úspěšně s nezaměstnaností vyrovnává, druhá euro-zonová ekonomika, Francie, je v těžké situaci. Mají nový koncept „nadbytečných lidí“ coby důsledek chronické nezaměstnanosti. Těmi jsou zejména mladí lidé, kteří ztratí práci v důsledku propouštění jako první.  

“Například v Itálii, každý druhý nezaměstnaný člověk nemůže přes rok najít práci, a v Jižní Africe jsou to dva ze tří. Autoři poukazují na to, že nezaměstnanost mladých roste v 15ti zemích z 20ti. Podle Mezinárodní organizace práce, v Rusku se počet nových pracovních míst zhruba rovná počtu lidí, kteří práci získají – asi 600,000.

“Musíme jednat hned, změnit situaci zpomalením růstu zaměstnanosti a obnovou ztracených pracovních míst,’ řekl generální ředitel Mezinárodní organizace práce, Juan Somavia. ‘Vytváření zaměstnanosti by mělo být hlavní makroekonomickou prioritou.’

“Kromě toho autoři zprávy věří, že je pro státy nezbytné – členy G20, zvýšit úroveň sociální ochrany svých vlastních lidí a dávat pozor na negativní  předpovědi ekonomů, kteří hovoří o možnosti druhé vlny krize v r. 2012.”

Můj komentář: Když se průmysl a služby zredukují na nezbytnou úroveň, miliony lidí budou uvolněni od zbytečné práce. Budou sdílet pracovní dobu s pracovně činnými a pracovat 2-3 hodiny denně. Zbývající čas bude věnován studiu a vzdělávání na pracovišti, na úřadech či doma, bude to však nezbytné pro celý svět a práci jako takovou. To bude považováno za jejich práci, protože prostřednictvím svého studia, svět dosáhne nápravy, rovnováhy a odhalení nového stádia vývoje vhodným způsobem.

[56264]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: