Více než třetina Evropanů sní o spojené Evropě

Dr. Michael LaitmanVe zprávách (Ze Zeit Online): “Podle průzkumu ZEIT ONLINE jsou Britové ve velké většině proti myšlence federálního Evropského superstátu. Avšak představa v Německu a Francii je více smíšená, zhruba třetina dotázaných podporuje užší integraci EU.

“YouGov se dotazoval obyvatel Británie a Francie, co říkají na její návrh. Výsledek byl zvlášť zřejmý v Británii, kde 64 % dotázaných odmítlo model Evropy ve stylu Spojených států. Nicméně, lidé ve Francii byli tomuto nápadu otevřenější – 44% uvedlo, že by si Evropský superstát dokázali představit, dalších 35 % to odmítlo.

Můj komentář: To je důvod, proč je nezbytné všechny obyvatele EU vzdělat v duchu globality a propojení,  sledovat po sobě jdoucí průzkumy a studie monitorující změny v jejich názorech během vzdělávacího procesu, upravit je a kontrolovat výsledky. Poté co budou obyvatelé připraveni a zajištěn jejich souhlas a účast, je možné začít s postupným procesem sjednocení. 
[55924]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: