Skupina, národ, svět

Dr. Michael Laitman

Otázka: Zdá se, že nás okolnosti nutí k sjednocení zřejmě proto, abychom překonali krize, ale ve skutečnosti je to kvůli tomu, abychom napravili svou povahu a vzrostli na úroveň „člověka“. Jaký je rozdíl mezi sjednocením ve skupině, národu a světě?

Odpověď: Celá moudrost kabaly učí o tom, jak se spojit ve skupině.  Taková byla technika během exilu (Galut), kdy se malé množství kabalistů spojovalo do skupin. Tak o tom psali Ari, Ramchal, Rabaš i Baal HaSulam. Moudrost kabaly je realizována ve skupině, ve spojení. Z nitra této jednoty kabalisté vnímali vyšší svět, myšleno to, co je pociťováno ve vlastnosti dávání, kterou společně rozvinuli ve skupině. 

Dnes ze stavu, kterého dosáhneme ve skupině, musíme vystoupit do stavu, kde se všechny naše skupiny spojí do jedné, a tato celková, společná skupina je uvnitř lidstva jako jeho součást. Na druhé straně, nastal čas sjednotit se uvnitř Izraele. O tom psal Baal HaSulam.

Odkud to však může začít? Může to začít od kablistické skupiny, která pracuje na svém sjednocení a na tomto základě vysvětluje národu nutnost se spojit. Je to proto, že tato potřeba se již uvnitř člověka objevila, myšleno z bodu v srdci, ale prostřednictvím nátlaku přírody, kdy každý, Israel a především národy světa, cítí tlak, problém, celkovou integrální a globální krizi. Jsou postrkování zezadu cestou utrpení k sjednocení. 

Vidíme, že dnes potřeba spojit se nevzrůstá, protože individuální přání, bod v srdci, se v nás objevil. Spíše okolnosti, historická nutnost nás zavazuje se spojit, vytvořit z nás celou jednu entitu a tak být příkladem světu, stát se „Světlem pro národy,“ podle příkazů v bibli.  

Pokud ano, pokračujeme v našem směru, z té samé moudrosti kabaly, od Abrahama, z jeho systému, z národu Israel dávných dob, z jeho spojení vzájemnou láskou. Postupně pochopíme, že dnes musíme dosáhnout toho samého stavu: návratu ke svým kořenům a pokračovat v tomto spojení od nás k celému světu, který se vyvinul ze starodávného Babylonu a nechtěl tehdy přijmout Abrahamův systém spojení.

Taková je kabalistická skupina, která se věnuje moudrosti kabaly, uvnitř. Skládá se z lidí, kteří jsou poháněni vnitřní potřebou duše. Národ, který cítí krize, vnější tlak, se shromáždí kolem ní a nedobrovolně na sebe přijme nápravu. A svět se shromážní kolem národa, s pomocí našich skupin po celém světě, které patří oboje k vnitřní skupině a k národům světa. 

Vnitřní skupině se říká „Kabbalah La’Am (Kabala pro národ),” která se zaobírá moudrostí kabaly. Národ Israele na sebe musí vzít podobu skupiny, ne kabalistické, ale jakoby jedné rodiny ve Vzájemné záruce. To je naše hnutí. Náprava duše se týká skupiny a spojení ve vzájemné záruce národa. 

Z vnitřní potřeby zlepšit systém spojení bychom se měli obrátit na vládu a jakékoli ostatní instituce, kde můžeme prosazovat naše ideje, přiblížit se Ministerstvu vzdělání, a zabývat se vzděláváním národa. Měli bychom tak učinit prostřednictvím vědců, kteří potvrzují existenci současné krize a založit to na objektivních společenských názorech a realitě, viz potřeba sjednotit se. A tak se s pomocí vědců musíme obrátit na ty nahoře a dole: nahoře, na vládu, a dole, k národu. Musíme pozvat vědce na naše diskuze a probudit zájem hromadných sdělovacích prostředků.

[54353]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: