Nemůžete napravit nikoho jiného než sebe

Dr. Michael Laitman

Otázka: Když sedí mnoho lidí v horké místnosti, vždy se najde jeden člověk, kterému je zima a který nutí ostatní k vypnutí klimatizace. Řekněme, že většina lidstva je schopná přizpůsobit se probíhajícím změnám. Ale co bychom měli dělat s těmi, kteří jsou zaseknutí a nejsou schopni opustit současný stav?

Odpověď: Je důležité napravit spíše sebe, než svět. Pravda, chci vyvolat vnější změny a snažím se pomáhat lidem pochopit proces a metodu sebe-korekce. V podstatě se starám jen o to,  jak napravit sebe. Nenapravuji svého souseda. Dávám mu metodu v nejjemnější formě, jak je to jen možné, ale nenutím ho konat, to už je jeho volba.

Proto ty, kteří nejsou připraveni na změny, neobtěžujeme žádným způsobem, cestou nebo formou. Nejsou pro to ještě zralí. Při šíření kabalistické metody necháváme každého člověka, aby si to posoudil sám. Již při mnoha příležitostech jsem uvedl, že je mi jedno, jak lidé přijímají naše poselství. Poslouchám jejich odpovědi pouze pro zlepšení prezentace: uvést něco novým způsobem a tak odpovědět na otázku, která někoho trápí. Ale když jsem dal vše, co mám, a člověk stále odmítá a vysmívá se mým slovům, pak se k němu chovám s respektem. Pro mě to je také znamením úspěchu, protože jsem byl schopen se k němu přiblížit a odhalit jeho odpor. Pro něj je to dnes správná reakce a nedá se nic dělat.

Obracíme se na vnější svět pouze za účelem zlepšení sama sebe. A pokud se zlepšíme až do našich nejlepších schopností, pak nemáme žádné výhrady ohledně reakce lidí. Počkejme ještě rok nebo pět let.

 Avšak pokud bychom zašli příliš daleko, bude to nátlak, a neponecháme člověku možnost svobodné volby.

[52963]

Z 5. části každodenní lekce kabaly 29/8/11, „národ“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: