Jak začít naslouchat učiteli

Dr. Michael Laitman

Je nemožné postupovat správně, jestliže jste řízeni vlastním názorem, protože jste zcela ponořeni v tomto světě. Budete schopní růst jen, když objevíte existenci dvou rozdílných názorů: Uslyšíte váš vlastní názor a učitelův názor, budete rozumět rozdílu mezi nimi a budete je navzájem porovnávat, abyste vždy šli s vírou nad rozumem a přijmuli učitelův pohled.

Musíte neustále volit a postupovat preferováním učitelova názoru před vaším názorem, navzdory stále se zvětšujícímu vašemu egoismu a navzdory veškerým vnitřním pochybám a argumentům bez ohledu na pravděpodobně zřejmá fakta a zažitou logiku, která vám říká, že nejste v souladu s vaším rozumem ale pod ním či nad ním.

Jestliže se jednotlivec popere se všemi těmito problémy, bude schopný pokročit dále. Jestliže ne, nemá šanci na úspěch. Pouze několik málo jednotlivců dosáhne duchovního světa.

Abychom  mohli vydržet takový vnitřní zápas a jít neustále proti naší logice, potřebujeme podporu skupiny, která stále podporuje  učitelovu autoritu. To znamená, že je nezbytné potlačit sami sebe před skupinou, abychom přijali sílu od skupiny k poražení našeho osobního názoru a k přijmutí učitelova názoru.

Existují tři účastníci v práci: osoba, učitel a skupina. Všechno toto je nezbytné k dosažení odhalení Stvořitele (jenž může být také odhalený z druhé strany) aby se názor učitele a Stvořitele spojil do jednoho. Pak člověk bude schopný pokročit s porozuměním, že skupina a učitel jsou zástupci stvořitele ve vztahu k němu.  Takže, jednotlivec musí vyhodnotit všechny své představy, hodnocení a volby, jen a pouze ve vztahu k nim.

Pokud máte štěstí, uděláte to a posunete se dopředu, jestliže ne, nebudete dokonce cítit, že neděláte správné rozhodnutí a nebudete cítit, že jdete špatným směrem. Nebudete mít, žádné měřítko, kterým byste to poměřovali.

Kdy opravdu „slova, která jdou ze srdce vstupují do srdce?“.  Jestliže si správně vytvoříte názor ve vztahu k názoru učitele, začnete vnímat, co učitel říká.

[43945]

Z 1. části každodenní lekce kabaly 5/25/11Shamati #25

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: