Změnit vyššího nebo změnit sebe?

Dr. Michael LaitmanModlitba je spojení člověka s vyšší silou, která vyjadřuje pouze jeho či její vnímání jí.  Jsou lidé, kteří se modlí za lepší život v tomto světě, jsou ti, kteří se modlí za budoucí svět a jsou tací, kteří se nemodlí a ve vyšší sílu nevěří.

Přesto, uvažují o své budoucnosti a každá taková myšlenka je považována za modlitbu. Koho se však táži, je však věc zcela jiná. Je to příroda, osud, něco neznámého, můj budoucí stav, či vyšší síla, která dnes může být zlá a zítra hodná v závislosti na mé žádosti?

Modlitba je můj čin s ohledem na následující moment v naději, že dosáhnu specifického stavu,  tím myslíme, že tato představa zahrnuje různé stavy, ale všechny jsou rozděleny na dvě části podle toho, ke komu se modlím: Je to někdo, kdo se mění a koho mohu přinutit se změnit?

Tak je tomu, když lidé začnou hledat skryté cesty, aby získali kontrolu nad vyšší silou, aby byla více přívětivá a změnila současnou realitu a svět. Toto doufání uplatit vyššího je základem pro všechna mystická a náboženská hledání. Člověk tohoto světa, který žije v jeho či jejím egoismu si myslí, že to je možné.  

Je tu však jiný, velmi unikátní přístup, který říká, že vyšší sílu nelze změnit; spíše musíte vědět,  jak změnit sebe za pomoci sil, které ve vás příroda naprogramovala. To je metoda kabaly, která oponuje všem ostatním metodám. 

Nezáleží na tom, zda si člověk myslí, že je jeden Bůh nebo mnoho, že si sebe představuje tváří tvář přírodě či jiné vyšší síle. Na čem záleží je jeho postoj k ní.

Hledá jak použít přírodní síly, aby změnil sám sebe, aby dosáhl vybraného cíle, což znamená, že vše záleží pouze na něm a jeho spojení s touto silou? Nebo se dívá kolem sebe, hledá jak změnit vyšší sílu, myšleno že přistupuje k vyšší síle a zkouší ji využívat pro svůj osobní prospěch, aby jej odměnila, což se vztahuje k jeho přání změnit celý svět a mít užitek ze všeho co v něm je?
[42598]
Z 1. části denní lekce kabaly 9/5/2011, Shamati #113

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: