„Tento svět“ není „náš svět“

Dr. Michael LaitmanOtázka: V “Úvodu do moudrosti kabaly” Baal HaSulam píše, že touha po potěšení, která vytvořila svou konečnou podobu,  je v “tomto světě.” Co je “tento svět?”

Odpověď: To je právě to, co je tam psáno: stav “přijetí přání, které utvořilo svou konečnou podobu.” V realitě existují dvě věci: Světlo a přání. Vše ostatní jsou pouze názvy pro tyto síly.

Když přijaté přání projde změnami, dosáhne nakonec nejnižšího stavu nazývaného „tento svět.” Je to duchovní pojem, což je důvod, proč jej odlišujeme od „našeho světa,“ ve kterém se prozatím nacházíme na úrovni živočišné. Pouze člověk, který cítí, že se nachází v poslední fázi, v konečné podobě egoistického přání, určí svou pozici jako „tento svět.“ To už může být v jistém smyslu nazváno duchovním poznáním, protože si je člověk vědom, kde se podle duchovní souřadnice nalézá. „Člověk z ulice“ však ještě v „tomto světě“ nežije, ale stále ve svém vlastním světě.   

Ze 4. části denní lekce kabaly 24/05/2011, “Úvod do moudrosti kabaly”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: