Žádejte, cokoli si přejete

Dr. Michael LaitmanUpřímně opravdu nezáleží na tom, o jaký druh asistence člověk Stvořitele žádá. Klíčem je žádat každou vteřinou. Kéž nikdy nezapomene, že není nikoho jiného kromě Něj, dobra, které koná dobro. Kéž spojuje každou maličkost, která se mu přihodí, se Stvořitelem.

Člověk si vlastně obvykle myslí, že není vhodná doba žádat o pomoc, předpokládá, že musí nejdříve něco udělat, v něčem uspět na vlastní pěst, něco provést, a teprve poté se obrátit na Stvořitele. Ale v tom všem se mýlí! Není zapotřebí žádných činů. Celá metoda je určena pouze k odhalení Stvořitele. 

Proto čím častěji se k Němu obracíte, tím více se cítíte být na Něm závislí, tím více Ho otravujete, přenesením odpovědnosti za vše co se vám děje na Něj, se o to méně strachujete.

Podle Jeho programu Vás odstrčí, schová se a položí před Vás všechny druhy překážek a skrytí. Bez ohledu na to, vytvořte si zvyk neustále hledat a apelovat na Něj. Je to nekratší a nejspolehlivější cesta.

Nevyžaduje inteligenci, pouze vytrvalost. Nabere-li člověk takový směr a nesejde z něj (za pomoci připomínání skupiny), pak tím, že se neustále obrací ke Stvořiteli, vyšší síle, přírodě, rozhodně zjistí, jak žádat, proč a o co. Pozná Stvořitelovu povahu, na které prosby odpovídá a na které nikoli. Díky jeho neoblomnému přání začít tuto komunikaci, dialog se Stvořitelem, si může začít vyjasňovat, kdo On je.

To je popsáno jako “Dělej cokoli je v tvé moci, jen se nevzdávej.” Tak musíme žádat o vše, dokonce bez přemýšlení, jako dítě, které se chápe po čemkoli, co může, a  dál otravuje svou matku: “Dej mi, dej mi, dej mi!” Tyto žádosti dají prostor ujasněním, o co  má opravdu smysl žádat, kde v tom všem jsou „přikázání“ a „hříchy“, kde je mu dána svobodná volba a jaké jsou odpovědi na jeho činy. Tak se člověk učí.

Je to dobré, protože Vás to nebude mást, a nebudete si myslet, že vše záleží na Vás nebo na prostředí. Spojíte všechny tyto tři „body“ dohromady: sebe, skupinu a Stvořitele, a to vše nasměrujete správným směrem, k vyšší síle, k tomu být na Něm závislí.

Později začnete hodnotit, jak žádáte. Žádáte pro sebe, pro ostatní, či pro Stvořitele? Takto se tomu cestou učíte.

[43288]
Z 1. části denní lekce kabaly 17/05/2011, Rabašovy spisy

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: