Nutkání ke sjednocení

Dr. Michael Laitman

Lidstvo se dnes snaží sjednotit. Lidé instinktivně chápou, že společně je lepší než o samotě. Různé země se znovu a znovu snaží uzavřít dohody, vstoupit do unie, která je učiní silnějšími a úspěšnějšími. Uspějí v tom však? Na závěr vidíme, že to vede ke konfliktům a dokonce i válkám. Problém zůstává: nevíme jak se sjednotit.

Nicméně lidstvem nutkání slučovat se přirozeně pronikalo mnoho let. Toto je partnerství, které je vlastní národům i lidem: Ochraňuji sebe a stále ještě vidím, že spojení s ostatními pro mě má cenu. Společně vytvoříme monopol a budeme silnější než kdokoli jiný.   

Toto nutkání, které nijak neochabuje, nás eventuelně přivede k tak enormním problémům, kterými nám sama příroda ukáže, že je zapotřebí se spojit. Odhaluje nám, že se musíme spojit do jednoho, globálního, integrovaného celku, abychom zcela doplňovali jeden druhého, abychom se stali dokonalými, celkem, a přijali „okolní svět“, kde jsou všechny části navzájem propojeny.

Pokud příroda úkol staví tímto způsobem, tak jak bychom teď měli vybudovat lidskou společnost? Vždyť problém egoismu je soustředěn jen v lidské společnosti. Je to jediné místo, kde egoismus působí proti jednotě. Výsledkem je zjištění, že sjednocení nejsme schopni. 

Proč před nás Stvořitel vložil tuto překážku, udělal nás každého jiného? Kdybychom byli stejní, vše by bylo jasné: Každý člověk dá určité množství a dostane určité množství a je to vyřízeno. 

Nejsme však stejní a proto musíme vystoupat nad egoismus a zapojit úmysl s cílem dávat, bez jakéhokoli spojení s osobním prospěchem. Pouze za této podmínky bude člověk schopen se plně sjednotit s ostatními. Pak dosáhne dávání kvůli dávání a pak – dostávání kvůli dávání. Pouze pokud každý člověk půjde touto cestou, zavládne mezi nám dokonalá jednota.

Proto jsme nebyli stvořeni stejní: protože jinak bychom byli řešili problémy na materiální, živočišné úrovni, a byli bychom stejní jako mravenci v mraveništi.

Ze 4. části denní lekce kabaly 12/05/2011, „Mír“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: