Jak funguje informační gen (Rešimo)?

Dr. Michael Laitman

Informační gen (rešimо) – to je forma stavů, která dříve existovala, ve které existovalo naplnění, světlo uvnitř přání. 

Nosí v sobě informaci o všech clonách a všech součástech, které se u světla a u přání nacházely: NARANCHAJ a HAVAJAH, přímé a odražené světlo, stupně do výšky a do šířky.

Toto vše jakoby je uschováno „v paměti“ – a není realizováno. Toto se nazývá „rešimo“.

Dostávám nějaká data z archivu, jakoby z počítače, před tím než je dostanu na obrazovku a než se z toho stane reálný obrázek pomocí elektrických sil a celého zařízení – tomu se také říká „rešimo“. Ale uvnitř tohoto informačního genu jsou už všechna data, celá informace – chybí pouze síly, aby ho mohly realizovat.

Například já nemám takové síly, nebo i mám, ale zatím jsem je nerealizoval. Takže v rešimo jsou všechny detaily a podrobnosti, ale pouze potencionálně.

[#36953]

Z lekce „Učení Deseti Sefirot“, 03.03.2011

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: