Motivace narodit se dříve

Dr. Michael LaitmanOtázka: Baal HaSulam píše, že než začneme studovat kabalu, je nutné porozumět, co to je. Jak se kdokoli může naučit její jazyk, je-li tak složitý?

Odpověď: Porozumět, co je moudrost kabaly, znamená získat clonu, abych se pozvedl nad svůj egoismus a uviděl duchovní činy. Pak budete schopen porozumět kabalistickému učiteli a učit se od něj, co dělat dále. Pochopíte a budete schopen vše, co vám řekne, ověřit v praxi, právě tady a nyní, jak to činí obyčejní studenti v tomto světě. 

Dokud se však duchovně nenarodíte, jak vám mohu cokoli vysvětlit? Je to, jako kdybych vyprávěl o tomto světě nenarozenému dítěti, které je stále v matčině lůně. Tak k nám kabalisté mluví z jiného světa. My pobýváme v tomto světě, uvnitř jeho sféry, jako v bublině, zatímco je nám vyprávěno, jaké to je zaujmut místo venku. 

Proto kabalistické textové práce jsou pro nás jen „zázračným lékem“ (Segula). Články jsou psané pro začátečníky, ale Studium deseti Sefirot je psáno pro ty, kteří se v duchovním světě narodili, kteří jsou již „duchovními miminky“, kterým může být o vyšších světech vyprávěno. Díky tomu se budou vyvíjet, začnou zkoumat nový svět, do kterého se narodili.

Pro ty, kteří jsou stále ještě v matčině lůně, je to pouze stimul, motivace narodit se co nejdříve, jak je to možné. 
[35312]
Ze 4. části denní lekce kabaly 2/14/2011, „Podstata moudrosti kabaly“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: