Na každém stupni nový „počítač“

Dr. Michael LaitmanA jak stoupáme po duchovních stupních, zažíváme různé rozporuplné, matoucí stavy, kdy ničemu nerozumíme. Stane se, že je Vám, jako byste úplně ztratili svůj rozum. Nakonec, když jdete od stavu ke stavu, vaše přání se mění.

Mysl je získána společně s přáním; pouze mu slouží. Čím větší touha, tím více vaše mysl roste k tomu jí sloužit, aby ji pomohla naplnit. To je způsob, jakým to funguje.

Když je vaše přání nahrazeno jiným, získáte novou touhu, a vaše  dřívější mysl zmizí. A mezi stupni cítíte, jako kdyby byly všechny informace z vašeho „počítače“ smazány,” a vy už nevíte, jak se řídit. Říkají, že Baal Shem Tov dokonce zapomněl písmena a musel se učit číst „od začátku.“

Je to zvláštní stav. Tímto způsobem je člověku ukázáno, že je jen stroj. Touha zmizí, mysl zmizí, a vy už více nevíte, jak udělat sebemenší pohyb rukou či nohou, a to se nezmiňuji o jménech lidí a věcí, které se dějí kolem vás. 

Může se to zdát jako mentální abnormalita. Ale v tu samou dobu člověk rozumí a vnímá, co vše se mu děje; on jakoby se analyzoval ze strany. Tam se nachází bod, kde cítíte: “Tohle se mi děje. Podívejte se na mě! Zrovna teď jsem prázdná nádoba, která postrádá pocity a rozum. Dostanu nové pocity a novou mysl!”

To je absolutní náhrada. Získáte nový „počítač,” a musíte do něj nahrát nové programy; vše musí být vykonáno od začátku. Tímto způsobem postupujeme.
[30691]
Z dení lekce kabaly 12/24/2011, Rabašovy spisy

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: