Půpeční šňůra na celý život

каббалист Михаэль Лайтман

Dnešní děti se velice odlišují od dětí minulých generací. Vnímají svět jinak než předtím: ne povrchově, ale více hlouběji.

Tato generace je připravena k duchovnímu rozvoji a musí ho realizovat. A pokud jim to nedáváme, tak potom dostáváme takové reakce jako: hyperaktivita, hrubost, neposlušnost. Nestačí jim náš svět.

Je pro ně důležité vědět v jakém světě se nacházíme, jaký máme cíl života a jakou cestou se mají vydat. Informaci o duchovním světě vnímají lehce a přirozeně.

I když po nás na začátku pouze opakují slova, jak obvykle děti dělají, dále však zkoumají, zda to je pravda či nikoliv. Děti nacházejí fakta potvrzující správnost studijních materiálů daleko přirozeněji než dospělí.

Poskytnutím takové výchovy, především vychováváme sami sebe a ukazujeme jim příklad spojení mezi námi, na které se zaměří i ony. Jelikož jsou děti a rodiče zaměřeni na stejný cíl, prochází pak stejnými stavy, stejnými fázemi rozvoje, lépe řečeno: nachází se v tom samém světě.

Naše děti jsou plnoprávní účastníci všech akcí, které pořádají dospělí. Musí vědět, proč žijí, jaký je cíl života, jaké jsou zákony přírody a společnosti a jak žít v souladu s nimi.

Studují systém, ve kterém žijí a začínají cítit síly pohybující se v tomto světě, jelikož jsou již od začátku připraveny tyto síly odhalit.

Změny v dětech se projevují velice rychle – v průběhu několika měsíců. Jsou chytré a umí využívat svůj potenciál. Předvedení kladných výsledků jejich výchovy světu, poslouží jako nejlepší způsob šíření metodiky, vždyť problém výchovy znepokojuje celou společnost.

Budeme se těšit, že virtuální škola, kterou plánujeme zřídit v nejbližším budoucnu, se bude zabývat výchovou „nového Člověka“.

[#27004]

Z 5. lekce, Světový kabalistický kongres, 10/11/2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: