Odhalte sílu lásky

Dr. Michael Laitman

Když se spiritualita odhalí člověku, on nebo ona začne cítit, že určitá síla vyplňuje celý prostor kolem něj, že existuje v tomto světě. Je to jako kdyby se vzduch stal více hustý, tlustý a jemný. To je síla Stvořitele, síla odevzdání, síla lásky, která vyplňuje celý svět člověka.

Musíme ji vyvolávat a domáhat se ji tak, aby se nám odhalila jako síla, která nás spojuje dohromady. Skrze to začneme vnímat nás všechny jako jeden celek.

Potřebujeme jí věnovat pouze více pozornosti, hledat ji láskyplně a citlivě. Pojďme ji začít cítit!

[26350]
Ze 4. lekce Světového kabalistického kongresu 10.11.2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: