Kdo jsem?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Pokud není nikdo jiný kromě Něho, znamená to, že vše koření v Něm, a všechno, co vidím kolem sebe je také On?

Odpověď: Ano, to znamená. A všechno, co říkáte, myslíte, cítíte právě teď je také On.

Otázka pokr.: Kde je potom moje „já“? Kdo jsem?

Odpověď: To byste měli zjistit. Jinými slovy, neobjevujete Stvořitele, ale vaše „já.“

Otázka pokr.: Na konci zjistím, že jsem také On?

Odpověď: Ne. Je jisté místo oddělení, které je považováno za „existenci z absence“ (Yesh Mi Ain). A tento bod je jediným místem, kde existují stvoření, zatímco vše ostatní je Stvořitel. Do té míry, do které se tento bod touží stát podobný Stvořiteli, pozná sám sebe, nebo pozná Stvořitele, který je nakonec to stejné.

Otázka pokr.: Pokud všechno, co říkám a myslím, pochází z něj, pak co je tento bod, který zjistí, že není nikdo, kromě Něho?

Odpověď: Je to bod, na kterém pracujete abyste zjistili, co je vaše svobodná vůle. Ve stejné době se povznášíte nad přirozenost, kterou Stvořitel vštípil tomuto bodu. On ho vytvořil jako vůli přijímat potěšení, a navíc, mu dal záměr cítit radost egoisticky. Ale když se budete snažit povznést se nad tento bod, znamená to, že objevíte Stvořitele, jeho povahu: odevzdání a přijímání pro odevzdání.
[23790]
Z kabaly pro začátečníky, „není nikdo jiný vedle něj“ 29.7.2010

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: