Nečekejte až Vyšší hodiny udeří

Dr. Michael LaitmanPředně poděkujme našemu egu za to, že nám přináší takové otázky jako „Kdo“ a „Co“. Ve skutečnosti ukazují, že Stvořitel, Mojžíš, a faraón se setkali. Faraón vyzývá Mojžíše: „Kdo je pro mě Stvořitel abych poslouchal jeho hlas?“ Jedná se o zjevení bodu „Mojžíše“ v tobě, bodu, který přechází od Stvořitele k „faraónovi“ a vyvolává v tobě tyto otázky. Tyto otázky patří k duchovní dimenzi, nikoli k tělesné. Nyní musíte jít dál a rozvíjet je dále.

Vzpomínáte si, jak Tóra popisuje, co se stalo v důsledku těchto otázek? Mojžíš se bojí, ale nemá na vybranou. Čas od času přichází k faraónovi se Stvořitelem, a „faraón“ (naše egoistická touha) je znovu a znovu zasažen. Takto se člověk vyvíjí.

Stvořitel přiznává, že záměrně zatvrzuje faraónovo srdce, naše ego. Proto jsme náhle tlačeni různými egoistickými výpočty. Naše okouzlení pozemskými radostmi  se obnovuje a cítíme, že tento svět je plný potenciálu. Myslíme si, že v něm můžeme dosáhnout velkého úspěchu a nechápeme, proč jsme ho nechali za sebou. Kromě toho, kde je uznání, bohatství, moc a možnost zaopatřit se tak, jak to dělají ostatní?

Vyvstanou další takové otázky a váš postup bude záviset pouze na prostředí. Vidíme, že dokud všechny „egyptské rány“ nepřejdou, „národ Izraele“ se v nás nestane jediným. To se stane pouze před  úplným exodem. Do té doby, musíme zůstat silní. Můžeme veškeré Světlo Stvořitele a Vyšší pomoc můžeme dostávat výhradně prostřednictvím prostředí. Nepřijde to odjinud.

Světlo přichází z kabalistických textů. Pokud však nejsou spojeny s duchovním prostředím, nebudou mít na nás vliv. Abychom našli Stvořitele a šli s Ním za faraónem, potřebujeme prostředí a autentické zdroje.

Takto bychom měli odpovídat na tyto otázky ještě před tím, než se v nás objeví. Nečekejte, až hodiny udeří a egyptská poprava začne. Začněte hned teď. Zapojte se do skupiny a vybudujte pro sebe pevný základ. Pokud vám skupina dá sílu, budete pokračovat bez vyrušení a pádů a váš vůz bude uhánět vpřed poháněný touto silou.

Z 1. části každodenní lekce kabaly 03/08/2010, článek: „Toto jsou generace Noeho“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: