Existuje spojení mezi tělem a duší?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je duše člověka spojená s jeho tělem jako duchovní kořen a jeho větev?

Odpověď: Duše není spojena s tělem. Duše obsahuje 613 tužeb, které musím opravit pomocí 613 světel. Tyto touhy nejsou v žádném případě spojeny s naším světem a v obyčejném člověku nejsou přítomny.

Objevují se pouze v těch, kdo studují kabalu s úmyslem vytvořit mezi studenty spojení  na základě odevzdání a lásky, tzn. napravit rozbití jednotné duše Adama do částí, do samostatných duší. Tyto neopravené touhy nebo vzájemná nenávist se neobjevuje u těch, kteří nestudují kabalu, a proto nemají co opravit.

Korekce probíhá ve dvou fázích:

1. Nepoužívání 613 tužeb. Toto se nazývá provedení „613 doporučení Tóry“ (Eitin).

2. Přijímání uvnitř 613 tužeb za účelem odevzdání. Toto se nazývá provádění „613 instrukcí Tóry“ (Pkudin).

Touhy, které byly poškozeny a staly se egoistickými, mají záměr „pro vlastní dobro.“ Když jsou opraveny, získají záměr „v zájmu ostatních.“ Tyto touhy jsou naplněním přikázání, protože Stvořitel nám přikázal „opravit naše duše.“

Toto je duchovní činnost, která není závislá na fyzickém těle. Osoba nemusí mít ruce a nohy, nebo nemusí mít dokonce ani celé tělo, a může stále provádět tyto činnosti. Korekce touhy nijak nesouvisí s fyzickým tělem. Přítomnost člověka v duchovním světě není spojena s tímto světem.

Vše je pociťováno uvnitř touhy. Hmota je touha. Pocit uvnitř nejnižší touhy nám vytváří obraz našeho světa nebo reality, ve které žijeme. Nejnižší úroveň, tzv. „tento svět“, není možné napravit. Je to neživá úroveň, která není předmětem nápravy.

Nicméně, kromě neživé úrovně touhy s názvem „tento svět,“ také získávám malou touhu po další úrovni, „bod“ z vyšší úrovně, která nijak nesouvisí s materiální úrovní. Tato touha se nazývá „bod“, protože v něm vnímám jen přání po něčem mimo tento svět. Můžu ji rozvíjet přitahováním světla, které jej propojí k bodům jiných lidí, nebo jinak řečeno, spojí mou duši s ostatními dušemi. Uvnitř spojení, které se objeví, začnu cítit duchovní svět.

Když se k mému bodu připojí další body, pak se objeví systém a světlo ho přivede k životu. Pak všichni účastníci pocítí život!

Z 1. části každodenní lekce kabaly 01/08/2010, „Podstata kořene a větve“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: