Uvědomění si velikosti naší příležitosti

Dr. Michael LaitmanPřipomeňme si navzájem a inspirujme se velikostí duchovního cíle a prostředím, které o něj usiluje. Oceňme jedinečnou příležitost svobodné volby, která nám byla darována. Kolik lidí na světě může jednat svobodně? Pokud všichni slepě následují příkazy své povahy, pak nikdo opravdu „nejedná.“ Jestliže jsem úplně řízen shora, pak „Já“ neexistuje, jak se říká, „Přišel jsem, a není zde nikdo. “

Na světě jsou miliardy lidí, ale oni neexistují, neboť nikdo z nich není ve svých činech svobodný. Bez člověka se svobodnou vůlí nejsou žádné světy, není nic než svět nekonečna. Z pohledu Stvořitele nic jiného neexistuje. Pouze osoba, která jedná svobodně. Představte si tento obraz světa: úplná prázdnota. A vstupuje do něj pouze několik tužeb, které se pozvedly a jsou schopné vykonávat svobodné činy.

Vy také máte možnost získat svobodu a stát se člověkem. Kéž si uvědomíme velikost této jedinečné příležitosti.

Z třetí části každodenní lekce kabaly 23/06/2010, Úvod do studia deset sefirot

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: