Věř svému srdci

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Jak si mohu být jistý, že můj učitel kabaly je skutečný kabalista, když mám následovat „víru nad rozumem?“

Moje Odpověď: Jak můžeš zkontrolovat na jaké úrovni je tvůj učitel, a zda je kabalista, nebo ne? Kdo jsi, abys to přezkoumal? Jaké nástroje máš, a jaké testy můžeš provést?

Možná bys ho mohl vyzkoušet jak dobře zná teorii a Talmud Eser Sefirot? Ale každý si pamatuje příběh Baal HaSulama o „kabalistech“, se kterými se setkal v Jeruzalémě. Znali všechny ARIho knihy a celou knihu Zohar zpaměti. Když slyšeli začátek věty, mohli v ní pokračovat až do konce kapitoly.

Avšak prokazuje to, že byli kabalisty a dosáhli spirituality? Byli jen počítačem s dobrou pamětí. Vedle teoretických znalostí a schopnosti se dovedně prezentovat, se zdá, že žádné jiné kritérium není jisté. Jak to můžeš vyzkoušet, pokud nemáš vhodné nástroje?

Spiritualita existuje ve vlastnostech, které dosud nemáš, a proto nejsi schopen určit, zda ostatní lidé mají duchovní vlastnosti, nebo ne. Kromě toho je může také každý kabalista skrýt. Dokonce i před jiným kabalistou, jiný se může „maskovat“ do té míry, že ostatní nepoznají ani neucítí nic.

To je důvod, proč jediným způsobem, jak někoho prověřit je vlastním srdcem. Měl bys sám sobě otevřít své srdce, nikdy se neklamat, a pak uvidíš, zda jsi připraven sledovat tuto osobu bez litování nebo sebe-donucování, a bez boje se svými pochybnostmi.

Mohou být některé věci, s kterými nebudeš souhlasit, ale přesto pokračuješ s cílem dát jim příležitost. Nemusíš mít rád jeho způsob výuky, nebo jeho chování, ale jsi připraven vyzkoušet principy, které používá, a proč je používá.

Ty jsi ten, kdo má to zjistit, nikdo jiný to za tebe neudělá. Komu jinému můžeš věřit? Není žádný rozdíl mezi důvěrou svému učiteli a důvěrou člověku, který ti o něm něco říká. Na čí slovo se můžeš spolehnout? „Spoléhat na někoho“ znamená používat „víru nad rozumem“ a věřit, že tvůj učitel je ve spiritualitě a ví, o čem mluví.

To je důvod, proč ti může dát radu jen tvé srdce. Jak se říká: „Člověk by se měl vždy učit tam, kde jeho srdce touží.“ Je třeba zjistit přesně, co chce vaše srdce, a pak se vyhnout názorům jiných lidí, takže se můžete spolehnout na svou volbu.

Z čtvrté části každodenní lekce kabaly 13/06/2010, článek „Najdi sobě Rava a kup si přítele – 2“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: