Jak můžeme najít náš bod svobody?

Dr. Michael LaitmanOtázka, kterou jsem obdržel: Proč Stvořitel vytvořit svět takový, jaký je? Proč se skryl naší mysli a smyslům? Proč nás vytvořil jako protiklad k němu a ke konečnému cíli?

Moje odpověď: Udělal to proto, aby nám dal svobodu. Chtěl, abychom měli touhu jej odhalit prostřednictvím naší vlastní svobodné volby. Chtěl, abychom se stali dárci, jako je On. Kdybychom cítili, jaký je Stvořitel hned od začátku, nic bychom nenamítali a nechtěli dělat nic jinak.

Stejně tak se nikdo z nás nechce postavit egoismu, který nad námi vládne. Automaticky uskutečňujeme náš egoistický program. Podobně, pokud by v nás byl program odevzdání a uskutečňovali bychom ho také  automaticky, pak bychom se nazývali anděly, “automatickými“ silami přírody. Nicméně, žádná svoboda v obou těchto formách neexistuje.

Svoboda je pouze uprostřed. Je mezi nečistotou a posvátnosti. Tento stav se nazývá Klipat Noga. To je ve střední třetině vlastnosti Tiferet.

Stvořitel nás musí umístit na nestabilní místo tak, že nebudeme vědět jak dosáhnout rovnováhy, jakým způsobem se houpat. Nevíme, co je dobré a co je zlé, čemu dávat přednost nebo o co usilovat? Zde se nachází místo naší svobodné volby.

Tvoříme linie z těchto bodů svobodné volby a postupujeme od této chvíle až do konce nápravy. Naším jediným úkolem je pochopit rozsah skrytí a jeho formy a uvědomit si důvody a potřebu. Tímto způsobem sami budujeme nezávislé bytí.

Stvořitel nemá jiný cíl než naší nezávislost. Koneckonců, on potřebuje nezávislé stvoření, které může těšit. Jak může potěšit stroj, který stvořil, a který plně kontroluje? Nicméně do té míry, do které se stvoření stane nezávislým, dostává Stvořitel potěšení tím, že ho těší. Teď je tu někdo, koho může potěšit, je zde někdo, kdo skutečně existuje.

To je důvod, proč nás nevytvořil dobrými hned a nedal nám Svět nekonečna na začátku. Byl nucen nás vytvořit jako svůj opak a umístit nás mezi dvěma světy. Koneckonců právě tady uprostřed, mezi těmito dvěma světy, kde nevládne ani Stvořitel ani stvoření, v tomto neutrálním bodě, který nenáleží ani Stvořiteli ani stvoření, jen tam máme svobodu.

Z třetí části každodenní lekce kabaly 08/06/2010, Úvod do studia deset sefirot

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: