Jen přilnout jeden k druhému!

Dr. Michael LaitmanSvětlo působí na naši vůli, která je podobná Jemu.  Míra shody vůle a Světla se nazývá víra. Pokud čtu kabalistické zdroje s čistě egoistickou touhou a cílem, nebudou mít na mě vliv.

Bod v srdci je rozbitý bod; přitahuje člověka k duchovnu, ale jen proto, že se cítí špatně. Netouží ještě po „Dobru, které koná Dobro,“ po odevzdání a lásce. Prozatím není spokojen ani s pozemským životem. Budoucnost je temná a život nemá smysl. Toto jednoduše poskytuje egoistickou motivaci pro hledání spirituality. Světlo ale nemůže ovlivnit takovou touhu ani zdálky. Působí na vůli podle velikosti víry v ní, tj. působí jen na touhu po odevzdání.

Víra je zkoušena oddaností k cestě a k cíli. Člověk musí kontrolovat jak čistý je jeho úmysl k dosažení kvality odevzdání. Víru samu o sobě, atribut odevzdání, získává člověk z Vrchu jako odměnu za úsilí které vykonal. Když si ji zaslouží, potom „noc“ skončí a uvidí „světlo dne“.

Pokud někdo využívá Tóru pro své sebe-naplnění, stane se pro něj nápojem smrti. To znamená, že není jen „duchovně mrtvý“, ale je omámen smrtí, protože si myslí, že to je spirituální život! Pozvedá egoismus ještě výš a nemůže uvěřit, že žije v klamu.

Východisko k pravdě: Pokud děláme všechno společně, každý dostává od všech ostatních takové síly, že může snadno požadovat po Obklopujícím světle (Ohr Makif) , aby na něj působilo – cesta se pro něj stane báječným dobrodružstvím. Jen přilnout jeden k druhému!

Pokud zůstanete sami, okamžitě před vámi vyroste zeď. Pokud se spojíte s ostatními, abyste kráčeli společně, zeď okamžitě spadne a rozprostře se v širokou dálnici. Existuje zeď nebo dálnice a volba je zda být mezi přáteli každým okamžikem nebo nikoli. Vše je vykonáváno Vyšším Světlem, musíme jen poslouchat tuto jednu podmínku.

Z třetí části každodenní lekce kabaly 27/05/2010,  “Úvod ke studiu deseti Sefirot”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed