Mesiáš: Síla, člověk nebo skupina?

The Creator Will Become Revealed Inside the Unity of Our Virtual Meeting SpaceOtázka, kterou jsem dostal: Proč v procesu nápravy někteří lidé aktivně usilují o duchovno, snaží se učit a vytvářet metodu nápravy, zatímco ostatní mají nesmírné pozemské touhy a pouze se tohoto procesu účastní pasivně tím, že nějakým způsobem pomáhají?

Moje odpověď: Toto rozdělení existuje, ale není to tak zřetelné, protože dokonce i lidé, kteří usilují o duchovno, jsou rozděleni do různých úrovní. Víme, že v našem světě jsou také lidé, kteří prostě něco „dělají“ a také druzí, kteří chtějí něco většího. Výsledkem toho každý člověk okupuje určitou pozici, která je dostatečná, aby ho uspokojila, a nechce víc odpovědnosti než tato.

Je tu mnoho důvodů, které zdánlivě ospravedlňují, proč tomu tak je, ale doopravdy je všechno určováno touhou člověka. Celé lidstvo je postaveno jako pyramida, včetně té části lidstva, která usiluje k duchovnu. Někteří lidé jsou ochotni pokračovat až do konce a nezastaví se kvůli ničemu, dokud nedosáhnou rovnocennosti se Stvořitelem. Nespokojí se s ničím menším. Každý člověk najde své místo podle své touhy, práce, snahy a vnitřního úsilí. Vše je určováno kořenem jeho duše, protože to je to, co musí jeden realizovat.

Není žádna duše, která je vyšší než Mojžíš; on je duchovní vůdce, který vyvedl celý národ z duchovního exilu ke svobodě, vykonávajíce tak v duších velikou nápravu. Avšak tato náprava se objevila pouze v části duší, zatímco nyní očekáváme Mesiáše, který provede obecnou nápravu celého světa. Mesiáš není člověk, ale Světlo, které nás všechny vyvede z duchovního exilu (v hebrejštině slovo Mašiach pochází ze slova Mošech – vytahovat).  

Možná zde bude duchovní vůdce ve formě člověka, protože lidé jsou schopni vnímat metodu nápravy a vidět příklad právě v této formě. Nebo to může být skupina, která nad světem bude držet duchovní vedení a dávat příklad, jak můžeme pracovat společně, zatímco odmítáme osobní egoismus a pozvedáme Stvořitele. Budou každému schopni vysvětlit cíl stvoření, ukázat, co Stvořitel požaduje, a podat příklad lásky a odevzdání, duchovní unie. Budou představovat Sanhedrin, světové duchovní vedení.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: