Jak se uchránit od škody

How Can Singularity Be Transformed Without ChangingJe nezbytné pochopit, že dvě opačné síly, pravá a levá, jsou silami přírody. Všechno přichází od Stvořitele, je to rozdvojeno a kontroluje nás to.

Dokud se Mu nepokusíte připodobnit ve střední lince, postavit v sobě Jeho obraz, nepřijdete k dobrému stavu. Proto se jeden jen musí neustále pokoušet stát se Stvořiteli podobným podle svého stupně a všech tužeb a vlastností, které jsou mu odhaleny. Musíte ze všeho, co od Něj přijímáte, postavit střední linku.  Z těchto dvou „otěží,“ dvou linek, dvou „andělů.“ Pak si budete jisti, že skutečně dosahujete nejlepšího možného stavu pro sebe, pro Něj, a pro oba z vás.

Jinak se od neštěstí nemůžeš uchránit. Pokud se na dalším stupni nepřipravíš předem ve střední lince, pak tě čeká trest. Avšak ve skutečně to nejsou potrestání; jsou to objevení stejných kvalit (Kelim), které jsi nenapravil. Byla ti dána možnost a všechny prostředky k napravení svých vlastností a ony ti byly odhaleny, ale tys v tom selhal. Z tohoto důvodu vnímáš nedostatek nápravy ve formě utrpení.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: